Role sociálního dialogu v prosazování rovného odměňování žen a mužů

27.6.2018  Praha  | 

Česká republika patří v rámci Evropské unie k zemím s nejvyšším průměrným rozdílem v odměňování žen a mužů. Platová nerovnost má negativní dopad jak na samotné ženy a jejich rodiny, tak na celou naši ekonomiku. Jedním z prostředků ke snižování platových rozdílů je sociální dialog. Cílem akce je otevřít diskuzi o jeho roli v prosazování rovného odměňování žen a mužů z perspektivy různých aktérů.

Více
feminismus.czČlánky › EQ-TRAIN: platová nerovnost není hra, je to realita

EQ-TRAIN: platová nerovnost není hra, je to realita

EQ-TRAIN: platová nerovnost není hra, je to realita
Cílem aktivit projektu EQ-TRAIN bylo zvyšovat povědomí o platových nerovnostech, vyškolit odborníky a odbornice pro tuto oblast a testovat nové metody kariérního poradenství. Jednou z hlavních aktivit bylo třídenní školení zaměřené na problematiku rovného odměňování, které se uskutečnilo na jaře 2010.

Cílem aktivit projektu EQ-TRAIN bylo zvyšovat povědomí o platových nerovnostech, vyškolit odborníky a odbornice pro tuto oblast a testovat nové metody kariérního poradenství. Jednou z hlavních aktivit bylo třídenní školení zaměřené na problematiku rovného odměňování, které se uskutečnilo na jaře 2010.

Projekt se zaměřoval také na kariérní poradenství, protože volba povolání je jednou z příčin platových rozdílů mezi muži a ženami. Bohužel zatím tomuto faktu není věnována dostatečná pozornost. Aby se situace změnila, usilovali projektoví partneři z Rakouska, Itálie, Španělska, České republiky a Slovenska o propojení poznatků z oblasti kariérního poradenství a vzdělávání, trhu práce a rovného zacházení.

Vedle hlavních projektových aktivit vznikl on-line kvíz a leták na téma rovného odměňování.

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.