Feministická konference

28.8.2018  Moravskoslezský kraj  | 

Zajímá vás feminismus a chcete se dozvědět něco víc o tématech, kterými se současné feministky zabývají? Pak je tato akce určena právě pro vás.

Více

DIY Karneval - Women's rights are human rights

22.9.2018  

Letošní DIY karneval zvedá jedno, zdálo by se, běžné až banální téma - ženská práva. Proč běžné a banální? Řada lidí vám řekně, že doba boje za práva žen je úspěšně za námi, a že diskriminace a násilí páchané na ženách patří minulosti. Dost často zapomenou například na takové detaily, že Česko vede stále přední příčky v rozdílném odměňování žen a mužů za stejnou práci. Že většina řídících pozic je obsazena muži. A že a s různými druhy sexuálního obtěžování či násilí se za život setkala skoro každá žena. Ačkoli freetekno komunita, ze které DIY karneval vzešel, bývá označována za žensky nejotevřenější ze současných subkultur, ruku na srdce, ani zde nejsou poměry ideální.

Více

Sarah Sharma: sExit Machine

25.9.2018  Praha  | 

Přednáška navazuje na projekt „the sExit“, který se zabývá genderovým aspektem politiky úniku (exitu). Půjde o přehled široké škály mužských únikových fantazií napříč politickým spektrem. sExity se objevují v geopolitickém, technologickém i intimním prostoru. sExit se skrývá v nacionalistických hnutích (Brexit), nástupu sexuálních robotů, programech digitálního detoxu, aktivismu v oblasti mužských práv a dokonce i v některých odnožích autonomistického marxismu.

Více
feminismus.czČlánky › Dvacáté páté výročí časopisu "Working Mother"

Dvacáté páté výročí časopisu "Working Mother"

Dvacáté páté výročí časopisu "Working Mother"
Tento rok čekají americký měsíčník "Working Mother" (Pracující matka) oslavy dvacátého pátého výročí od jeho založení. A že má co slavit! Časopis je definován takto: "Jediný časopis, který nabízí emocionální, intelektuální a praktickou podporu ženám, které se rozhodly mít rodinu a při tom nadále zůstat ve svém zaměstnání, pracovat na své kariéře a profesním růstu."
Tento rok čekají americký měsíčník "Working Mother" (Pracující matka) oslavy dvacátého pátého výročí od jeho založení. A že má co slavit! Časopis je definován takto: "Jediný časopis, který nabízí emocionální, intelektuální a praktickou podporu ženám, které se rozhodly mít rodinu a při tom nadále zůstat ve svém zaměstnání, pracovat na své kariéře a profesním růstu." lada

Co časopis nabízí? Z obálky posledního, říjnového čísla časopisu "Working Mother" na nás překvapivě neshlíží šestnáctiletá modelka, ale manažerka firmy IBM, Coleen Arnold, o níž je v časopise článek. Coleen vypráví o svém povolání: práce jí vyhovuje především proto, že může svou pracovní dobu využívat flexibilně tak, aby se mohla věnovat rodině ve chvílích, které považuje za důležité (synův baseballový zápas, taneční hodiny dcery apod.). Sama říká, že firma IBM nejen umožňuje slaďování rodiny a práce, ale navíc jej aktivně podporuje řadou programů. (Není proč se divit, že se letos firma IBM umístila na prvním místě v soutěži 100 nejlepších firem pro pracující matky.)

Další články se věnují módě, zdraví, horkému tématu prezidentských voleb v USA a především vyhlášení výsledků soutěže, která časopis nejvíce proslavila: 100 nejlepších firem pro pracující matky. V letošním roce proběhl již její 19. ročník. Z výsledků soutěže vyplývá, že podmínky pracujících matek se v řadě firem neustále zlepšují. Následující článek podává vysvětlení, proč by tomu tak mohlo být - programy firemní politiky vstřícné k rodině šetří peníze, snižují absenci zaměstnanců (z rodinných důvodů), přispívají ke zvýšení produktivity práce a k budování loajality zaměstnanců k firmě, v níž jsou zaměstnáni.
V tomto článku také nalezneme rady, jak zlepšit situaci rodičů, kteří se pokoušejí skloubit rodinu a kariéru, ve firmě, která ještě žádné podpůrné programy nezavedla. Rada zní následně: definujte své potřeby (např. pomohl by vám pozdější začátek pracovní doby, protože musíte odvést dítě do školy; zavedení místnosti, kde byste mohla kojit apod.), zhodnoťte svůj požadavek vzhledem k velikosti firmy (pakliže je ve firmě 100 zaměstnanců z nichž má pouze mizivé procento malé děti, nečekejte, že firma vybuduje dětskou školku či jesle), nasbírejte fakta, jimiž podpoříte své tvrzení (žena bude třikrát více doma s nemocným dítětem, jestliže nekojí; nepřítomnost zaměstnanců v práci klesne o dvacet procent, pokud zaměstnavatel poskytne systém péče o volný čas jejich dětí apod.), poohlédněte se po spoluzaměstnancích, kteří řeší podobný problém jako vy, napište a předložte svému šéfovi projekt, který by vaši situaci zlepšil.

Zbytek časopisu je věnován jednotlivým firmám, které se dostaly mezi 100 nejlepších firem pro pracující matky. A přibližuje programy, které tyto firmy zavádějí pro své zaměstnankyně a zaměstnance pokoušející se slaďovat rodinný a pracovní život.

Časopis "Working Mother" si můžete přečíst v knihovně Gender Studies, o.p.s. (Gorazdova 20, 120 00, Praha 2, otevírací doba: út - pá 12.00 - 18.00, e-mail: gender.library@ecn.cz).

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.