We will not change our show

21.2.2019  Jihomoravský kraj  | 

Výstava We Will Not Change Our Show sdružuje umělce pocházející ze střední a východní Evropy, tvořící v různých médiích a zabývající se různorodými aspekty vyjádření vlastní queer identity. Kurátorská pozice vychází z ideje svobody slova a uměleckého vyjádření. Předpokladem je přesvědčení, že diskuze o citlivých otázkách spojených s queer tematikou může přispět k narušení patriarchálního statu quo, jenž často vylučuje a diskriminuje menšiny.

Více

Data vs. Girls

20.3.2019  Praha  | 

Jak holky mění svět IT a dat a jak tento svět mění je? Jaké jsou nové trendy a jak se v tomto světě udržet updated? Bojují holky v IT stále se stereotypy? Jak jsou ženy oceňovány - finančně, ale i symbolicky? Jaká je situace žen v IT v České republice a zahraničí? Další ze série debat Data vs. představí několik žen z různých částí světa, které kariéra v IT přivedla do Prahy

Více

Americans and Czechs Against Sexual Violence: A Symposium in Solidarity

21.3.2019  Praha  | 

On March 21st we invite you to a symposium on sexual, domestic, and other forms of gender-based violence in society, where we will discuss these contemporary gender-related issues. Alexandria Wilson, a Fulbright student in the Czech Republic, Katharine Park, an intern at proFem o.p.s., and Eva Michálková, a social worker with proFem o.p.s. will lead the discussion. Join us to hear speakers who have worked on these issues at the grassroots level, ask questions, and learn what you can do to help stop gender-based violence in your community.

Více
feminismus.czČlánky › Dvacáté páté výročí časopisu "Working Mother"

Dvacáté páté výročí časopisu "Working Mother"

Dvacáté páté výročí časopisu "Working Mother"
Tento rok čekají americký měsíčník "Working Mother" (Pracující matka) oslavy dvacátého pátého výročí od jeho založení. A že má co slavit! Časopis je definován takto: "Jediný časopis, který nabízí emocionální, intelektuální a praktickou podporu ženám, které se rozhodly mít rodinu a při tom nadále zůstat ve svém zaměstnání, pracovat na své kariéře a profesním růstu."
Tento rok čekají americký měsíčník "Working Mother" (Pracující matka) oslavy dvacátého pátého výročí od jeho založení. A že má co slavit! Časopis je definován takto: "Jediný časopis, který nabízí emocionální, intelektuální a praktickou podporu ženám, které se rozhodly mít rodinu a při tom nadále zůstat ve svém zaměstnání, pracovat na své kariéře a profesním růstu." lada

Co časopis nabízí? Z obálky posledního, říjnového čísla časopisu "Working Mother" na nás překvapivě neshlíží šestnáctiletá modelka, ale manažerka firmy IBM, Coleen Arnold, o níž je v časopise článek. Coleen vypráví o svém povolání: práce jí vyhovuje především proto, že může svou pracovní dobu využívat flexibilně tak, aby se mohla věnovat rodině ve chvílích, které považuje za důležité (synův baseballový zápas, taneční hodiny dcery apod.). Sama říká, že firma IBM nejen umožňuje slaďování rodiny a práce, ale navíc jej aktivně podporuje řadou programů. (Není proč se divit, že se letos firma IBM umístila na prvním místě v soutěži 100 nejlepších firem pro pracující matky.)

Další články se věnují módě, zdraví, horkému tématu prezidentských voleb v USA a především vyhlášení výsledků soutěže, která časopis nejvíce proslavila: 100 nejlepších firem pro pracující matky. V letošním roce proběhl již její 19. ročník. Z výsledků soutěže vyplývá, že podmínky pracujících matek se v řadě firem neustále zlepšují. Následující článek podává vysvětlení, proč by tomu tak mohlo být - programy firemní politiky vstřícné k rodině šetří peníze, snižují absenci zaměstnanců (z rodinných důvodů), přispívají ke zvýšení produktivity práce a k budování loajality zaměstnanců k firmě, v níž jsou zaměstnáni.
V tomto článku také nalezneme rady, jak zlepšit situaci rodičů, kteří se pokoušejí skloubit rodinu a kariéru, ve firmě, která ještě žádné podpůrné programy nezavedla. Rada zní následně: definujte své potřeby (např. pomohl by vám pozdější začátek pracovní doby, protože musíte odvést dítě do školy; zavedení místnosti, kde byste mohla kojit apod.), zhodnoťte svůj požadavek vzhledem k velikosti firmy (pakliže je ve firmě 100 zaměstnanců z nichž má pouze mizivé procento malé děti, nečekejte, že firma vybuduje dětskou školku či jesle), nasbírejte fakta, jimiž podpoříte své tvrzení (žena bude třikrát více doma s nemocným dítětem, jestliže nekojí; nepřítomnost zaměstnanců v práci klesne o dvacet procent, pokud zaměstnavatel poskytne systém péče o volný čas jejich dětí apod.), poohlédněte se po spoluzaměstnancích, kteří řeší podobný problém jako vy, napište a předložte svému šéfovi projekt, který by vaši situaci zlepšil.

Zbytek časopisu je věnován jednotlivým firmám, které se dostaly mezi 100 nejlepších firem pro pracující matky. A přibližuje programy, které tyto firmy zavádějí pro své zaměstnankyně a zaměstnance pokoušející se slaďovat rodinný a pracovní život.

Časopis "Working Mother" si můžete přečíst v knihovně Gender Studies, o.p.s. (Gorazdova 20, 120 00, Praha 2, otevírací doba: út - pá 12.00 - 18.00, e-mail: gender.library@ecn.cz).

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.