Role sociálního dialogu v prosazování rovného odměňování žen a mužů

27.6.2018  Praha  | 

Česká republika patří v rámci Evropské unie k zemím s nejvyšším průměrným rozdílem v odměňování žen a mužů. Platová nerovnost má negativní dopad jak na samotné ženy a jejich rodiny, tak na celou naši ekonomiku. Jedním z prostředků ke snižování platových rozdílů je sociální dialog. Cílem akce je otevřít diskuzi o jeho roli v prosazování rovného odměňování žen a mužů z perspektivy různých aktérů.

Více
feminismus.czČlánky › Dostaňte zákon na svou stranu: Jak slaďovat rodinu a práci?

Dostaňte zákon na svou stranu: Jak slaďovat rodinu a práci?

Dostaňte zákon na svou stranu: Jak slaďovat rodinu a práci?
Cílem manuálu je zprostředkovat vstřícně právní informace k tomu, abyste měli lepší možnost uskutečnit slaďování rodinného a pracovního života, popřípadě inspirovat se v možnostech, které máte a na které máte právní nárok.

Cílem manuálu je zprostředkovat vstřícně právní informace k tomu, abyste měli lepší možnost uskutečnit slaďování rodinného a pracovního života, popřípadě inspirovat se v možnostech, které máte a na které máte právní nárok.

Prvním tématem publikace je mateřská a rodičovská dovolená a příspěvky, které máte v této době možnost pobírat, protože tím to vše začíná. Právní úprava je poměrně rozsáhlá, proto jsme udělali stručný výtah z celé analýzy v kapitole Vaše práva ve zkratce. V této části knihy naleznete informace týkající se výše příspěvků - za jakých podmínek a kdy a kde o ně můžete žádat, a také v jakých případech na ně nárok nemáte, je zde pasáž věnovaná osobám samostatně výdělečně činným, najdete tu i informace o možnosti střídat se s partnerem na mateřské či rodičovské dovolené atd.

Ve druhé části manuálu přinášíme právní informace, které se týkají flexibilních forem práce. Věnujeme se částečným úvazkům, na které máte právní nárok, pečujete-li o dítě mladší 15 let. V dalších částech jsou popsány právní aspekty pružné pracovní doby, stlačeného pracovního týdne, konta pracovní doby, práce z domova, sdílení pracovního místa. Radíme, jak přesvědčit zaměstnavatele k jednotlivým formám flexibilních uspořádání. Jsou zde zdůrazněny výhody a nevýhody jednotlivých pracovních uspořádání a záležitosti, na které si máte dát pozor.

Ve třetí kapitole se věnujeme dohodám o pracích konaných mimo pracovní poměr a práci konané na základě živnostenského oprávnění. Na tuto kapitolu jsme se zaměřili zejména s ohledem na to, že mnoho osob pracuje v době mateřské a rodičovské dovolené formou brigád, především z důvodu vysoké flexibility a možnosti pracovat z domova. Zaměřujeme se na výhody a nevýhody takto konaných prací.

V závěrečné kapitole přinášíme krátkou inspiraci pro rodiče, kteří mají ve svém okolí nedostupné zařízení péče o děti, například z důvodu kapacity. A rádi by s tím něco udělali – najdete konkrétní rady, jak lobbovat na svém místním úřadě.

Manuál můžete získat na webové adrese: http://knihkupectvi.feminismus.cz/.

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.