Feministická konference

28.8.2018  Moravskoslezský kraj  | 

Zajímá vás feminismus a chcete se dozvědět něco víc o tématech, kterými se současné feministky zabývají? Pak je tato akce určena právě pro vás.

Více

DIY Karneval - Women's rights are human rights

22.9.2018  

Letošní DIY karneval zvedá jedno, zdálo by se, běžné až banální téma - ženská práva. Proč běžné a banální? Řada lidí vám řekně, že doba boje za práva žen je úspěšně za námi, a že diskriminace a násilí páchané na ženách patří minulosti. Dost často zapomenou například na takové detaily, že Česko vede stále přední příčky v rozdílném odměňování žen a mužů za stejnou práci. Že většina řídících pozic je obsazena muži. A že a s různými druhy sexuálního obtěžování či násilí se za život setkala skoro každá žena. Ačkoli freetekno komunita, ze které DIY karneval vzešel, bývá označována za žensky nejotevřenější ze současných subkultur, ruku na srdce, ani zde nejsou poměry ideální.

Více

Sarah Sharma: sExit Machine

25.9.2018  Praha  | 

Přednáška navazuje na projekt „the sExit“, který se zabývá genderovým aspektem politiky úniku (exitu). Půjde o přehled široké škály mužských únikových fantazií napříč politickým spektrem. sExity se objevují v geopolitickém, technologickém i intimním prostoru. sExit se skrývá v nacionalistických hnutích (Brexit), nástupu sexuálních robotů, programech digitálního detoxu, aktivismu v oblasti mužských práv a dokonce i v některých odnožích autonomistického marxismu.

Více
feminismus.czČlánky › Domácí násilí a české právo

Domácí násilí a české právo

25. listopad 2003
Domácí násilí je násilím, k němuž dochází v domácnosti v rámci rodiny a je jednou z nejvážnějších forem násilí na ženách. Zahrnuje fyzické, sexuální a citové násilí mající za cíl získání moci a kontroly nad ženou. Ačkoli je v současnosti domácí násilí vnímáno v České republice jako problém, nediskutuje se o něm často. Zaprvé, česká Ústava a Listina základních práv a svobod zaručují právo na nedotknutelnost osobního a rodinného života. (Listina, odst. 10(2)). Z toho důvodu je domácí násilí obecně vnímáno jako soukromá záležitost rodiny. Za druhé, české právo specificky nechrání před domácím násilím. Pachatel je spíše stíhán za takové trestné činy jako vražda, újma na zdraví, vydírání, znásilnění nebo jiná opatření. Přestože Česká republika ratifikovala řadu mezinárodních smluv o lidských právech odsuzujících domácí násilí, české právo se dosud k dané otázce v širším kontextu nevyjadřuje.

DOMÁCÍ NÁSILÍ a právo

Domácí násilí je násilím, k němuž dochází v domácnosti v rámci rodiny a je jednou z nejvážnějších forem násilí na ženách. Zahrnuje fyzické, sexuální a citové násilí mající za cíl získání moci a kontroly nad ženou. Ačkoli je v současnosti domácí násilí vnímáno v České republice jako problém, nediskutuje se o něm často. Zaprvé, česká Ústava a Listina základních práv a svobod zaručují právo na nedotknutelnost osobního a rodinného života. (Listina, odst. 10(2)). Z toho důvodu je domácí násilí obecně vnímáno jako soukromá záležitost rodiny. Za druhé, české právo specificky nechrání před domácím násilím. Pachatel je spíše stíhán za takové trestné činy jako vražda, újma na zdraví, vydírání, znásilnění nebo jiná opatření. Přestože Česká republika ratifikovala řadu mezinárodních smluv o lidských právech odsuzujících domácí násilí, české právo se dosud k dané otázce v širším kontextu nevyjadřuje.

VÝHRŮŽKA NÁSILÍM

Vyhrožovat jiné osobě usmrcením, těžkou újmou na zdraví nebo jinou těžkou újmou je trestné. (Tr.zák. §197a).Pociťuje-li možná oběť důvodné obavy z takových výhrůžek, bude pachatel potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo peněžním trestem. (Tr.zák. §197a odst.1).

UBLÍŽENÍ NA ZDRAVÍ

Úmyslné ublížení na zdraví jiné osoby je trestné. (Tr.zák. §221(1)). Osoba, která jiné úmyslně ublíží na zdraví, bude potrestána odnětím svobody až na dva roky. (Tr.zák. §221(1)). Takové ublížení může způsobit trvalé následky na zdraví oběti a ztížit jí tak žít svůj život stejným způsobem jako doposud, vydělávat na živobytí či vykonávat denní aktivity. (Tr.zák. §221 Komentář). Kdo svým činem způsobí těžkou újmu na zdraví, bude potrestán odnětím svobody na jeden rok až pět let. (Tr.zák. §221(2)(c)). Způsobí-li pachatel svým činem smrt, bude potrestán odnětím svobody na tři až osm let. (Tr.zák. §221(3)).

Úmyslné způsobení těžké újmy na zdraví je trestným činem. (Tr.zák. §222(1)). Odnětí svobody za takové činy trvá dva roky až osm let. (Tr.zák. §222(1)). Způsobí-li pachatel svým činem smrt, bude potrestán odnětím svobody na pět až dvanáct let (Tr.zák. §222(3)).

VÝTRŽNICTVÍ

Je nezákonné, aby lidé narušovali veřejný pořádek nevhodným chováním, výtržnostmi nebo napadáním jiných na veřejných nebo veřejně přístupných místech (Tr.zák. § 202). Trestný čin je spáchán veřejně, je-li spáchán v přítomnosti nejméně dvou osob. (Tr.zák. § 89(4)(b)). Pachatelé budou potrestáni odnětím svobody na dva roky nebo peněžitým trestem. (Tr.zák. § 202). Vzhledem k tomu, že pachatel svým činem demonstruje despekt vůči společnosti, může být výtržník pohnán před soud za domácí násilí. Domácí násilí odráží společnost tím, že snižuje bezpečí a nezávislost ženy.

VYDÍRÁNÍ

Nucení někoho násilím, výhrůžkami násilím nebo výhrůžkami jinou vážnou újmou něco činit, přestat něco činit nebo něco tolerovat, je nezákonné. (Tr.zák. § 235(1)). Kdokoli páchající takové činy, bude potrestán odnětím svobody až na dobu tří let. (Tr.zák. § 235(1)). Trestní čin je spáchán bez ohledu na to, dosáhl-li pachatel svého cíle či nikoli. (Tr.zák. § 235 Komentář). Vydíráním se také může osoba dopustit domácího násilí, dojde-li k takovému chování v domácnosti mezi členy rodiny. O vydírání jde i tehdy, nutí-li pachatel ženu k souloži jinak než způsobem uvedeným v § 241 Tr.zák., anebo přepadává-li ženy, aby je jinak pohlavně zneužíval.

Dvěma až osmi letům odnětí svobody čelí osoby, jsou-li pachateli vydírání

    · jako členové organizované skupiny
    · s nejméně dvěma dalšími osobami
    · se zbraní
    · způsobujícího těžké újmy na zdraví oběti nebo značnou škodu
    (Tr.zák. § 235(2)).

Způsobí-li trestný čin vydírání smrt nebo škodu velkého rozsahu, bude pachatel potrestán odnětím svobody na dobu pět až dvanáct let. (Tr.zák. § 235(3)).

ÚTISK

Zneužije-li někdo tísně nebo závislosti oběti k jejímu donucení něco udělat, přestat něco dělat či něco tolerovat, jde o nezákonné jednání. (Tr.zák. § 237). Osoba, která se takového chování dopustí, bude potrestána odnětím svobody až na šest měsíců. (Tr.zák. § 237). Útiskem se osoba také může dopustit domácího násilí, dojde-li k takovému chování v domácnosti mezi členy rodiny.

OHROŽOVÁNÍ POHLAVNÍ NEMOCÍ

Ohrožování jiné osoby pohlavní nemocí je trestní čin. (Tr.zák. §226). I když toto ohrožení vzniklo z nedbalosti, bude pachatel potrestán odnětím svobody až na šest měsíců. (Tr.zák. §226). I přesto, že nedojde k přenosu nemoci, je i pouhé vystavení danému nebezpečí trestné. (Tr.zák. §226 Komentář).

Tato stať je součástí zprávy Ženská práva a násilí - Právní průvodce Trestním zákonem ČR, listopad 2002, Network of East West Women, Gender Studies, o. p. s. Překlad: Mgr. Alena Králíková. Konzultace a aktualizace: Mgr. Ana Lužaičová. Celou zprávu najdete v sekci Dokumenty.

Stať Domácí násilí a české právo ze zprávy Ženská práva a násilí - Právní průvodce Trestním zákonem ČR z listopad 2002, kterou vypracovaly organizace Network of East West Women a Gender Studies, o. p. s. Přeložila Mgr. Alena Králíková. Konzultovala a aktualizovala Mgr. Ana Lužaičová. Celou zprávu najdete v sekci Dokumenty.
www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.