Role sociálního dialogu v prosazování rovného odměňování žen a mužů

27.6.2018  Praha  | 

Česká republika patří v rámci Evropské unie k zemím s nejvyšším průměrným rozdílem v odměňování žen a mužů. Platová nerovnost má negativní dopad jak na samotné ženy a jejich rodiny, tak na celou naši ekonomiku. Jedním z prostředků ke snižování platových rozdílů je sociální dialog. Cílem akce je otevřít diskuzi o jeho roli v prosazování rovného odměňování žen a mužů z perspektivy různých aktérů.

Více
feminismus.czČlánky › Deník staré paní - Jiřina Šiklová

Deník staré paní - Jiřina Šiklová

13. říjen 2003  | Linda Sokačová
Představujeme Vám knihu Jiřiny Šiklové "Deník staré paní", která vyšla v nakladatelství Kalich (Praha, 2003). Tu si můžete objednat prostřednictvím našeho internetového feministického knihkupectví. V roce 1986 vyšla kniha Deník staré paní, kterou napsala Jiřina Šiklová, jako autorka byla podepsána Nina Matulová, krycí jméno, které Jiřina Šiklová použila v době socialismu i pro další tituly. Dnes vyšla přepracovaná zaktualizovaná verze této knihy, kostra však zůstala stejná. Jedná se o fiktivní deník staré paní, která v něm řeší problémy svého stáří, vztahy s rodinou. Ve čtvrtek 30. října se v prostorách knihovny Gender Studies, o. p. s. (Gorazdova 20, Praha 2) koná čtení z této knihy. Číst bude K. Moučková.
V roce 1986 vyšla kniha "Deník staré paní", kterou napsala Jiřina Šiklová, jako autorka byla podepsána Nina Matulová, krycí jméno, které Jiřina Šiklová použila v době socialismu i pro další tituly. Dnes vyšla přepracovaná zaktualizovaná verze této knihy, kostra však zůstala stejná. Jedná se o fiktivní deník staré paní, která v něm řeší problémy svého stáří, vztahy s rodinou, kamarádkami, vyrovnává se se zdravotními i psychickými těžkostmi stáří, se smrtí. Při řešení všech těchto potíží si vypomáhá vlastními úvahami, které opírá o četbu denního tisku, sociologických a filozofických publikací a krásné literatury. Nalezneme zde i řadu praktických rad, informace o neziskových organizacích, které se zabývají problematikou stáří, informace o kurzech a nejrůznějších pomůckách. Od roku 1989 se díky zlepšující se lékařské péči enormně zvýšila průměrná délka života, žije mezi námi tudíž více starých lidí. Knihu lze doporučit všem bez ohledu k věku. Starším pro řadu zajímavých inspirací, jak žít lépe, mladším pro lepší pochopení stáří a problémů stárnutí, kniha je spíše určena laikům, mnozí sociologové v ní však mohou nalézt zajímavé podněty.
„Věková skupina starých lidí v každé společnosti narůstá. Z této skupiny většinu představují ženy, které jsou relativně chudé a osamělé. Úkolem současné staré populace žen je najít životní styl, hodnotný obsah této fáze života, vytvořit subkulturu starých.“ Jiřina Šiklová.

ISBN 80-7017-865-5, brož., 183 str., 153.- Kc. U nás sleva 5%!!!
www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.