Role sociálního dialogu v prosazování rovného odměňování žen a mužů

27.6.2018  Praha  | 

Česká republika patří v rámci Evropské unie k zemím s nejvyšším průměrným rozdílem v odměňování žen a mužů. Platová nerovnost má negativní dopad jak na samotné ženy a jejich rodiny, tak na celou naši ekonomiku. Jedním z prostředků ke snižování platových rozdílů je sociální dialog. Cílem akce je otevřít diskuzi o jeho roli v prosazování rovného odměňování žen a mužů z perspektivy různých aktérů.

Více
feminismus.czČlánky › Co skrývá „paměť žen“?

Co skrývá „paměť žen“?

21. červenec 2003  | Marta Ljubková  |  Econnect
Co skrývá „paměť žen“?
Paměť žen
Jaká je „paměť žen“ několika generací, které velkou část svého života prožily v socialistickém bloku?
Svět se rychle mění – kdo zachytí, jak ho prožívaly ženy ve zdánlivě rovnostářské době?
Nepatří právě interview k dokumentárně nejspolehlivějším žurnalistickým žánrům?
Zajímá se o vůbec někdo o „paměť žen“?
Jako reakce na západoevropské a americké feministické studie, jež nejsou aplikovatelné na životní realitu žen z bývalých socialistických zemí vznikl v centru pro Gender Studies v Praze projekt Paměť žen. Projekt zachycuje zkušenosti a názory žen tří generací, narozených v letech 1920 – 1960.
Jaká je „paměť žen“ několika generací, které velkou část svého života prožily v socialistickém bloku?
Svět se rychle mění – kdo zachytí, jak ho prožívaly ženy ve zdánlivě rovnostářské době?
Nepatří právě interview k dokumentárně nejspolehlivějším žurnalistickým žánrům?
Zajímá se o vůbec někdo o „paměť žen“?

Projekt Paměť žen je dlouhodobý mezinárodní projekt, který vznikl v centru pro Gender Studies v Praze. Tato organizace projekt zároveň koordinuje. Projekt započal v polovině devadesátých let jako reakce na západoevropské a americké feministické studie, jež nejsou aplikovatelné na životní realitu, s níž měly zkušenost ženy z bývalých socialistických zemí. Usiluje o to, zachytit (formou oral-history a narativního rozhovoru) životní zkušenosti a názory žen tří generací, narozených v letech 1920 – 1960.

Cílem projektu je odhalit, popsat a pochopit kořeny přetrvávajícího patriarchálního modelu společnosti, zachytit specificky ženský přístup k životu, odstranit přetrvávající klišé a rozpoutat tak diskusi o rolích žen a mužů v společnosti, která by v ideálním případě měla vést i ke konkrétním změnám ve společnosti.

Projekt je zároveň koncipován jako příspěvek k probíhající integraci Evropy – jde o překonávání nejednotností po druhé světové válce rozdělené Evropy, o odstraňování předsudků a klišé, o vzájemné sbližování východo- a středoevropských států a zemí EU.

Projekt je vystaven na bázi multikulturality, to znamená, že probíhá paralelně v několika zemích (ČR, Slovensko, Jugoslávie, Chorvatsko, Polsko, Německo). Tato báze umožňuje srovnávání a vzájemnou součinnost. Zájem o projekt se rozšiřuje i do dalších zemí (k projektu se může připojit jakýkoliv další výzkumný tým souhlasící se statutem a metodologií projektu); byly ustaveny nové týmy v Černé Hoře, zájem mají i ženy v Bulharsku, Makedonii, Bosně a Hercegovině.

Paměť žen není úzce vědecky zaměřený výzkumný projekt - jeho zacílení je mezioborové a svým výstupem se orientuje na širokou občanskou společnost. Projekt dá vzniknout rozsáhlému archivu dokumentů (všechny nahrávky i přepisy se uchovávají); dále se uskuteční semináře a workshopy národních týmů. Výstupem celého projektu bude jak odborné vyhodnocení získaných materiálů, tak také širší veřejnosti dostupné odborné publikace národní i společné.

O tom, co skrývá paměť žen, bychom měli vědět všichni.

Související

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.