Role sociálního dialogu v prosazování rovného odměňování žen a mužů

27.6.2018  Praha  | 

Česká republika patří v rámci Evropské unie k zemím s nejvyšším průměrným rozdílem v odměňování žen a mužů. Platová nerovnost má negativní dopad jak na samotné ženy a jejich rodiny, tak na celou naši ekonomiku. Jedním z prostředků ke snižování platových rozdílů je sociální dialog. Cílem akce je otevřít diskuzi o jeho roli v prosazování rovného odměňování žen a mužů z perspektivy různých aktérů.

Více
feminismus.czČlánky › Česká republika & UN Women - odborný seminář

Česká republika & UN Women - odborný seminář

1. ledna 2011 začala fungovat organizace UN Women, nová entita OSN na podporu práv žen a genderové rovnosti, která sdružila již existující čtyři agentury Spojených národů (UNIFEM, INSTRAW, DAW, OSAGI). Se zahájením činnosti UN Women se pro NNO i členské státy naskýtá vhodný moment určit její směřování tak, aby využila svůj potenciál a stala se efektivním nástrojem pro prosazování genderové rovnosti a ženských práv v praxi. Centrum ProEquality při Otevřené společnosti, o.p.s. ve spolupráci s Informačním centrem OSN v Praze připravilo v rámci prvních 100 dní UN Women odborný seminář, který poskytne příležitost pro pracovní setkání genderových a rozvojových NNO a zástupců a zástupkyň státních institucí a OSN.
1. ledna 2011 začala fungovat organizace UN Women, nová entita OSN na podporu práv žen a genderové rovnosti, která sdružila již existující čtyři agentury Spojených národů (UNIFEM, INSTRAW, DAW, OSAGI). Se zahájením činnosti UN Women se pro NNO i členské státy naskýtá vhodný moment určit její směřování tak, aby využila svůj potenciál a stala se efektivním nástrojem pro prosazování genderové rovnosti a ženských práv v praxi. Klíčové jsou v tomto ohledu aktivity na mezinárodní, ale i národní úrovni, neboť nová agentura by měla v zájmu naplnění výchozí koncepce svého založení zvýšit aktivitu na úrovni členských zemí OSN.

Centrum ProEquality při Otevřené společnosti, o.p.s. ve spolupráci s Informačním centrem OSN v Praze připravilo v rámci prvních 100 dní UN Women odborný seminář, který poskytne příležitost pro pracovní setkání genderových a rozvojových NNO a zástupců a zástupkyň státních institucí a OSN. 

Program


9.00 – 9.30 Registrace a káva


9.30 – 9.40 Míla O’Sullivan * Centrum ProEquality * uvítání a představení semináře
9.40 – 9.45 Michal Broža * iCentrum OSN * úvodní slovo a moderace
9.45 – 10.15 Petra Burčíková * UN Women, Bratislava * Objasnění vize a fungování UN Women
10.15 – 10.25 Janina Hřebíčková * Odbor lidských práv a transf. politiky MZV * Role ČR v reformě genderové struktury OSN
10.25 – 10.35 Pavla Špondrová * Oddělení rovnosti žen a mužů, Úřad vlády ČR * zohlednění genderových závazků OSN na národní úrovni a nástin budoucího směřování ČR v rámci UN Women
10.35 – 10.55 Petra Kubálková a Alexandra Jachanová Doleželová * Česká ženská loby * Využití nástrojů OSN (CEDAW, BPfA) k advokační práci na národní úrovni
10.55 – 11.05 Blanka Šimůnková * FoRS, Gender pracovní skupina * Využití nástrojů OSN (CEDAW, BPfA, MDGs, UNSCR 1325) k advokační práci na národní úrovni v oblasti politik s mezinárodním přesahem


11.05 – 11.30 Diskuse


11.30 – 12.00 Přestávka na občerstvení


12.00 – 13.00 Práce ve skupinách


Diskuse ve skupinách nad doporučeními pro aktivní angažovanost ČR v rámci UN Women, určení konkrétních témat UN Women v rámci veřejných politik ČR s vnitrostátním i mezinárodním dopadem.

skupina 1 / národní úroveň (facilituje Alena Králíková, Centrum ProEquality)
skupina 2 / mezinárodní úroveň (facilituje Blanka Šimůnková, FoRS, Gender pracovní skupina)


13.00 – 13.30 Shrnutí a závěr

Registrace na seminář: info@proequality.cz
Při registraci prosím uveďte, které pracovní skupiny (národní nebo mezinárodní úroveň) se chcete zúčastnit.


Shrnutí závěrů z pracovních skupin a diskuse ke společným doporučením ve formě memoranda českých NNO, které podpoří angažovanost ČR v UN Women.Vznikne hrubý náčrt dokumentu, který Centrum ProEquality ve spolupráci se zúčastněnými dopracuje v následujícím 1-2 týdnech po semináři, dá zúčastněným k dispozici, předá relevantním zástupcům a zástupkyním veřejné správy a poskytne médiím.
www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.