Role sociálního dialogu v prosazování rovného odměňování žen a mužů

27.6.2018  Praha  | 

Česká republika patří v rámci Evropské unie k zemím s nejvyšším průměrným rozdílem v odměňování žen a mužů. Platová nerovnost má negativní dopad jak na samotné ženy a jejich rodiny, tak na celou naši ekonomiku. Jedním z prostředků ke snižování platových rozdílů je sociální dialog. Cílem akce je otevřít diskuzi o jeho roli v prosazování rovného odměňování žen a mužů z perspektivy různých aktérů.

Více
feminismus.czČlánky › Buďme pro svobodnou volbu!

Buďme pro svobodnou volbu!

14. listopad 2003  |  fs8brezna.ecn.cz
Buďme pro svobodnou volbu!
fs8brezna
Prohlášení z března 2002: Feministická skupina 8. března se staví proti snahám o legislativní zákaz umělého přerušení těhotenství a dalším diskriminačním aktivitám Hnutí pro život ČR (dále jen HPŽ ČR).
Feministická skupina 8. března se staví proti snahám o legislativní zákaz umělého přerušení těhotenství a dalším diskriminačním aktivitám Hnutí pro život ČR (dále jen HPŽ ČR).

Ačkoliv nejsme zastánci/kyněmi potratů, jak nás HPź ČR ve snaze o naši diskreditaci nazývá, jakýkoliv legislativní zásah omezující svobodnou volbu lidí v rozhodování o jejich reprodukčním životě vnímáme jako prohlubování autoritářských a represivních tendencí ve společnosti.

Hnutí pro život ve svých materiálech sází na neinformovanost většiny obyvatelstva, a je naprosto zřejmé, že se snaží s lidmi manipulovat. Tvrdí nám, že potraty jsou naším právním systémem považovány za společenské dobro a z jejich argumentace je patrná snaha přesvědčit lidi o tom, že dovolit potrat znamená prosazovat potrat jako něco správného.

Legislativní zákaz interrupcí podle HPź ČR znamená okamžité snížení počtu prováděných zákroků, jelikož existenci ilegálních potratů a dokonce i potratovou turistiku popírají. Uznávají pouze čísla, která se objevují v oficiálních statistikách, proto neuznávají jevy (jako např. ilegální potrat), které se v nich neobjevují. Je však naprosto logické, že lékař/ka, který/á takový zákrok provádí, jej neuvádí ve svých oficiálních výkazech. K pobavení může sloužit skutečnost, že věří pouze v empiricky dokazatelné skutečnosti, ačkoliv stoupenci tohoto hnutí z převážné většiny vycházejí z přesvědčení o existenci Boha.

Na množství interrupcí má vliv spíše ne/dostatečná informovanost, vzdělávání a sociální podmínky, ve kterých se těhotná žena nachází. Jedním ze základních lidských práv je také právo na důstojný život. A je otázkou, zda to současný stav společnosti umožňuje každému. Ačkoliv oplývají péčí o začátek a konec lidského života, jeho samotný průběh je nezajímá a interrupci ze sociálních důvodů označují za potrat na požádání.

HPź ČR zcela odmítá antikoncepci (zatím však nepožaduje její legislativní zákaz). Jedním z jejich hlavních argumentů je, že antikoncepce je zdrojem vysokých zisků pro výrobce. To však neznamená, že antikoncepce je špatný výrobek. Odmítneme používat dětské plenky a menstruační potřeby jenom proto, že jsou předmětem zisku? HPź ČR dále uvádí, že antikoncepce způsobuje větší počet rozvodů a zvyšuje potratovost. Jakými empirickými cestami k tomuto závěru HPź ČR došlo?

Podobně se můžeme ptát, proč HPź ČR považuje nesezdaná soužití a děti narozená mimo manželství za škodlivé pro společnost.

Jeden z hlavních rozporů v jejich tvrzeních vidíme v přílišném zdůrazňování úcty k lidskému životu, ovšem pouze u určitých skupin lidí. Homosexualita, děti "zplozené" mimo manželství, děti ze zkumavek podle HPź ČR škodí společnosti. Tento názor považujeme za klerofašistickou tendenci ve společnosti. V jejich materiálech se také objevuje tvrzení, že "český národ, stejně tak jako většina kulturních národů, vymírá." Zde se můžeme zatím pouze dohadovat, zda by poté, co by HPź ČR uspělo s vyloučením těchto podle nich "nevhodných" skupin z reprodukčního života, neusilovalo o jejich celkové vyloučení ze života společnosti. Skončila by jejich selekce u "kulturních a sexuálních" rozdílů?

Sex nepovažujeme pouze za akt plození dětí, ale chápeme ho jako plnohodnotnou součást lidského života nejen v partnerských vztazích. Silně protestujeme proti redukci člověka na reprodukční sílu společnosti. Není povinností mít dítě a život nemusí být naplněn pouze v okamžiku jeho početí.

Vydala: Feministická skupina 8. března, březen 2002, fs8.brezna@centrum.cz.

Další informace o HPź ČR najdete v časopisu Feministické skupiny Přímá cesta II, můžete objednat na fs.distribuce@centrum.cz.

Související

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.