Role sociálního dialogu v prosazování rovného odměňování žen a mužů

27.6.2018  Praha  | 

Česká republika patří v rámci Evropské unie k zemím s nejvyšším průměrným rozdílem v odměňování žen a mužů. Platová nerovnost má negativní dopad jak na samotné ženy a jejich rodiny, tak na celou naši ekonomiku. Jedním z prostředků ke snižování platových rozdílů je sociální dialog. Cílem akce je otevřít diskuzi o jeho roli v prosazování rovného odměňování žen a mužů z perspektivy různých aktérů.

Více
feminismus.czČlánky › Balíček služeb pro regionální firmy

Balíček služeb pro regionální firmy

Balíček služeb pro regionální firmy
V rámci projektu „Slaďování práce a rodiny: možnosti a perspektivy pro zaměstnavatele“ nabízíme zaměstnavatelům sídlícím v regionech České republiky zdarma následující služby. Neváhejte se nám ozvat na telefonním čísle 224 915 666 nebo e-mailu nina.bosnicova@genderstudies.cz.

V rámci projektu „Slaďování práce a rodiny: možnosti a perspektivy pro zaměstnavatele“ nabízíme zaměstnavatelům sídlícím v regionech České republiky zdarma následující služby. Neváhejte se nám ozvat na telefonním čísle 224 915 666 nebo e-mailu nina.bosnicova@genderstudies.cz.

• Informace a konzultace v oblasti podpory slaďování osobního a pracovního života (úpravy pracovního času a místa, firemní zařízení péče o děti, management mateřské a rodičovské dovolené, atd.)

• Firemní tréninky „šité na míru“ se zaměřením na slaďování práce a rodiny a rovné příležitosti žen a mužů

• Zasílání elektronického měsíčníku Rovné příležitosti do firem

• Možnost zúčastnit se regionálního kola soutěže „Firma roku: rovné příležitosti“

• Výstupy z výzkumu o stavu podpory slaďování práce a rodiny v regionálních firmách v ČR

• Specifické rešerše z českých a zahraničních výzkumů a odborné literatury

• Medializaci podniků, které projeví iniciativu při zavádění opatření na podporu harmonizace osobního a pracovního života a začnou spolupracovat s Gender Studies, o.p.s.

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.