Role sociálního dialogu v prosazování rovného odměňování žen a mužů

27.6.2018  Praha  | 

Česká republika patří v rámci Evropské unie k zemím s nejvyšším průměrným rozdílem v odměňování žen a mužů. Platová nerovnost má negativní dopad jak na samotné ženy a jejich rodiny, tak na celou naši ekonomiku. Jedním z prostředků ke snižování platových rozdílů je sociální dialog. Cílem akce je otevřít diskuzi o jeho roli v prosazování rovného odměňování žen a mužů z perspektivy různých aktérů.

Více
feminismus.czČlánky › AUKCE UMĚLECKÝCH DĚL pro Fond právní pomoci obětem domácího násilí

AUKCE UMĚLECKÝCH DĚL pro Fond právní pomoci obětem domácího násilí

3. květen 2004  | Jitka Kozáková
V galerii Doubner na Václavském náměstí v Praze proběhne 16. června 2004 AUKCE UMĚLECKÝCH DĚL. Výtěžek z aukce bude věnován na Fond právní pomoci obětem domácího násilí. Fond zřídila nezisková organizace proFem, která se mimo jiné několik let věnuje právní problematice domácího násilí (projekt AdvoCats). Informace o proFem: www.profem.cz.
V galerii Doubner na Václavském náměstí v Praze proběhne 16. června 2004 AUKCE UMĚLECKÝCH DĚL. Výtěžek z aukce bude věnován na Fond právní pomoci obětem domácího násilí. Fond zřídila nezisková organizace proFem, která se mimo jiné několik let věnuje právní problematice domácího násilí (projekt AdvoCats). Informace o proFem: www.profem.cz

Tento rok proběhnou tři benefiční akce, jejichž výtěžek bude směřovat do Fondu právní pomoci a AUKCE uměleckých děl je jednou z nich. Aukce bude vedena Petrem Simonem, který má dlouholeté zkušenosti s vedením aukcí u nás a ve Švýcarsku. K aukci bude vytištěn katalog a díla budou zveřejněna na internetu. Pokud máte zájem přispět svým dílem, prosím, kontakujte koordinátorku projektu Fondu Jitku Kozákovou na: fond@profem.cz.

Uzávěrka pro katalog je 25. května 2003. Forma i téma uměleckých děl je libovolná. Neprodaná díla z aukce budou vrácena, nebo s Vaším souhlasem nabídnuta k prodeji na následujících dvou benefičních akcích. Veškeré bližší informace o aukci dostanete na tel. čísle: 605 950 547 nebo na uvedeném e-mailu.

Těším se na případnou spolupráci.

Jitka Kozáková
proFem, o.p.s.
Gorazdova 20
120 00 Praha 2, CR
tel./fax: 00420-224 917 224
web: http://www.profem.cz

Důvod zřízení fondu a jeho úkol:

Domácí násilí je v naší společností nedostatečně ošetřenou formou násilí. Nedostačující zákonodárství, téměř chybějící sociální a psychologická podpora obětí, chybějící práce s násilníky. Jedním z problémů je chudoba žen, které se do spirály násilí dostaly. Když se staly dlouholetou obětí týrání v rodině, potřebují velkou statečnost, aby tuto situaci změnily, podaly trestní oznámení či zahájily rozvodové řízení. Neziskové organizace jim sice nabízejí pomoc a podporu, ale jedním z největších problémů je pro ně právní zastupování. Zřídily jsme samostatný projekt pod názvem „AdvoCats for Women“, kde je obětem násilí poskytována bezplatná právní pomoc – na telefonní lince, při konzultacích a procesním řízení. Důležitou součástí je Fond právní pomoci pro ženy-oběti (domácího) násilí, z něhož byla dosud poskytnuta finanční pomoc na procesní řízení 24 ženám za více než 310 tisíc korun - pouhý zlomek potřebných financí.

Fond právní pomoci ženám-obětem (domácího) násilí - ČSOB, Praha 2, č.ú. 478 878 963/0300, heslo FOND

Související

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.