Role sociálního dialogu v prosazování rovného odměňování žen a mužů

27.6.2018  Praha  | 

Česká republika patří v rámci Evropské unie k zemím s nejvyšším průměrným rozdílem v odměňování žen a mužů. Platová nerovnost má negativní dopad jak na samotné ženy a jejich rodiny, tak na celou naši ekonomiku. Jedním z prostředků ke snižování platových rozdílů je sociální dialog. Cílem akce je otevřít diskuzi o jeho roli v prosazování rovného odměňování žen a mužů z perspektivy různých aktérů.

Více
feminismus.czČlánky › ANALÝZA – mateřská, rodičovská dovolená, čerpání peněžité pomoci v mateřství, rodičovského příspěvku

ANALÝZA – mateřská, rodičovská dovolená, čerpání peněžité pomoci v mateřství, rodičovského příspěvku

ANALÝZA – mateřská, rodičovská dovolená, čerpání peněžité pomoci v mateřství, rodičovského příspěvku
Práva a povinnosti rodičů malých dětí upravuje celá řada právních předpisů z oblasti pracovního práva i práva sociálního zabezpečení. Vzhledem ke složitosti a komplexnosti právní úpravy je pak pro rodiče nezřídka velmi složité rozšifrovat, jaké zákonné podmínky musí splnit, na co mají ve své životní situaci nárok a na co ne.

Práva a povinnosti rodičů malých dětí upravuje celá řada právních předpisů z oblasti pracovního práva i práva sociálního zabezpečení. Vzhledem ke složitosti a komplexnosti právní úpravy je pak pro rodiče nezřídka velmi složité rozšifrovat, jaké zákonné podmínky musí splnit, na co mají ve své životní situaci nárok a na co ne.

Zákoník práce rozlišuje mateřskou a rodičovskou dovolenou. Matka dítěte může čerpat mateřskou a následně rodičovskou dovolenou, zatímco otec dítěte pouze rodičovskou dovolenou. Mateřskou dovolenou lze čerpat maximálně v rozsahu 28 týdnů; pokud žena porodila zároveň dvě nebo více dětí má nárok na rodičovskou dovolenou v rozsahu 37 týdnů. Po návratu z mateřské dovolené má žena právo vrátit se na své původní pracovní místo, z něhož odcházela na mateřskou dovolenou. Otec dítěte má nárok se vrátit na původní pracovní místo, čerpá-li rodičovskou dovolenou v rozsahu, v jakém by matka dítěte čerpala mateřskou dovolenou. Rodičovskou dovolenou čerpá matka dítěte po skončení mateřské dovolené, otci vzniká nárok na rodičovskou dovolenou již od narození dítěte. Po návratu z rodičovské dovolené, kterou mohou rodiče čerpat až do 3 let věku dítěte, mají nárok na přidělení práce podle pracovní smlouvy.

Je třeba zdůraznit, že mateřská a rodičovská dovolená představují překážku v práci na straně zaměstnance podle zákoníku práce a může je tedy čerpat pouze zaměstnaný rodič. Naopak dávky peněžitá pomoc v mateřství a rodičovský příspěvek, které jsou spojeny s péčí o malé dítě, může rodič za určitých podmínek čerpat, i když zaměstnán není. Peněžitá pomoc v mateřství je dávkou nemocenského pojištění a nárok na ni mají pouze osoby, které splní zákonné podmínky, a to především účast na pojištění po dobu 270 dnů v posledních dvou letech a trvání účasti na pojištění či existence tzv. ochranné lhůty ke dni vzniku nároku na tuto dávku. Poskytování peněžité pomoci v mateřství je omezeno na dobu 28, resp. 37 týdnů. Po dobu čerpání peněžité pomoci v mateřství, nemůže rodič vykonávat práci, z níž mu tato dávka náleží. Naopak rodičovský příspěvek není vázán na čerpání rodičovské dovolené, ale na zajištění péče o dítě zletilou osobou, kdy dítě může navštěvovat předškolní zařízení pouze v omezeném rozsahu. Za splnění daných podmínek a dle učiněné volby lze čerpat rodičovský příspěvek až do 4 let věku dítěte.

Chcete se dozvědět více o tom, kdy a v jakém rozsahu můžete čerpat mateřskou a rodičovskou dovolenou, či jakou ochranu jako rodiče pečující o malé dítě požíváte? Nevíte, jaké podmínky musí být splněny, aby vám vznikl nárok na peněžitou pomoc v mateřství či rodičovský příspěvek, v jaké výši vám bude vyplácen a kde o něj máte požádat a zda si můžete přivydělat, aniž by vám byl příspěvek odebrán? Na tyto a další otázky vám odpoví Analýza – mateřská, rodičovská dovolená, čerpání peněžité pomoci v mateřství, rodičovského příspěvku, kterou naleznete zde

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.