Domácí násilí - veřejné setkání a diskuse

10.12.2018  Středočeský kraj  | 

Otevřená společnost o. p. s., Fórum 50%, o. p. s. , MĚSTO BUŠTĚHRAD a Rodinné centrum Buštěhradský Pelíšek VÁS ZVOU NA VEŘEJNÉ SETKÁNÍ A DISKUSI NA TÉMA: DOMÁCÍ NÁSILÍ

Více

Konference k výstavě Feministická avantgarda

11.12.2018  Jihomoravský kraj  | 

Jako součást doprovodného programu k výstavě připravuje Dům umění konferenci, která se bude zabývat širšími socio-kulturními aspekty (ne)přítomnosti feministické avantgardy v sedmdesátých, potažmo osmdesátých letech minulého století u nás a specifickými podmínkami, za nichž se v tomto období feministické myšlení profilovalo, respektive obezřetně obcházelo. Smyslem konference je přispět k diskusi o důvodech, proč debaty o feminismu a genderu přežívaly v bývalém Československu tak dlouho na okraji zájmu a proč je tomu tak do jisté míry dodnes. V bouřlivých 60. letech, kdy rapidně narůstal zájem o pochopení role žen ve společnosti (včetně jejích historických proměn) a kdy západní feministické hnutí uvádělo tzv. ženské otázky do sociálně-politické praxe, nebyla u nás druhá vlna feminismu téměř zaznamenána. Závažné politické okolnosti srpna 1968, sovětské okupace a následné normalizace zastavily tento proces v zárodku chystaných sociálních reforem a debaty o feminismu a genderu postihl podobný osud jako jiné nonkonformní myšlenkové trendy.

Více

Feministická avantgarda

12.12.2018  Jihomoravský kraj  | 

Skupinová mezinárodní výstava Feministická avantgarda představí mimořádná díla umělkyň, tvořících v sedmdesátých až devadesátých letech minulého století na feministické téma. Práce na emancipační témata ze soukromé rakouské sbírky SAMMLUNG VERBUND pocházejí od světově významných umělkyň.

Více
feminismus.czČlánky › Accenture – firma, kde se ženám dobře daří

Accenture – firma, kde se ženám dobře daří

Accenture – firma, kde se ženám dobře daří
Společnost Accenture je poradenská společnost v oblasti řízení a informačních technologií s více než 75 000 zaměstnanci působící ve 47 zemích světa. V globálním měřítku je také firmou, která klade velký důraz na rovné příležitosti žen a mužů v pracovním životě. Aby jich bylo dosaženo, firma vytvořila řadu programů, které vytvářejí prostředí přátelské k ženám a ke skloubení pracovního a rodinného života.

Společnost Accenture je poradenská společnost v oblasti řízení a informačních technologií s více než 75 000 zaměstnanci působící ve 47 zemích světa. V globálním měřítku je také firmou, která klade velký důraz na rovné příležitosti žen a mužů v pracovním životě. Aby jich bylo dosaženo, firma vytvořila řadu programů, které vytvářejí prostředí přátelské k ženám a ke skloubení pracovního a rodinného života.

Formalita nestačí

Některé z těchto speciálních programů jsou v českém prostředí zcela normální, patří mezi ně tříleté volno určené pro péči o rodinu "career pause" - pauza v kariéře. V České republice se navíc jedná o "dovolenou", která je garantována českým zákonem. Bohužel jsou tato zákonem stanovená opatření často obcházená a zaměstnavatelé je berou pouze jako formální. Je proto nutné upozorňovat na důležitost rovných příležitostí žen a mužů ve společnosti a snažit se, aby podobná opatření nebyla pouhou formalitou v zákoně, ale byla uplatňována ve skutečném životě.

Skvělé místo pro práci žen

Zajímavé je, že rovný přístup firmy Accenture se netýká pouze zaměstnankyň, ale také přijímacího procesu žen a etnických minorit do zaměstnání. Accenture realizuje v USA a dalších zemích program pro pracující ženy Great Place to Work for Women (Skvělé místo pro práci žen). V roce 2003 získal tento program cenu organizace Catalyst (odkaz), neziskové výzkumné a poradenské organizace, která usiluje o posílení žen v obchodní sféře, oceňuje inovační přístupy firem, které zlepšují podmínky žen v zaměstnání a v přijímání do zaměstnání.

Program Great Place to Work for Women umožňuje flexibilní pracovní dobu, přináší opatření k harmonizaci pracovního a rodinného života, realizuje mentorovací programy pro ženy nebo poskytuje finanční prostředky na události, které umožňují setkávání a komunikaci mezi pracujícími ženami. V řadě zemí provádějí regionální pobočky Accenture studie týkající se žen, které jsou využívány pro vypracování nových inovačních programů, přispívajících k rovným příležitostem žen a mužů ve firmě.

Accenture se snaží vytvořit "skvělé místo pro práci žen" několika přístupy. Program flexibilní práce (The Global Flexible Work Arrangement Policy) pomáhá zaměstnancům a zaměstnankyním harmonizovat pracovní a soukromý život. Nabízí flexibilní pracovní dobu, práci na částečný úvazek a příležitosti pro telekomunikaci. Tato politika je velmi důležitá pro udržení žen v pracovním procesu a jejich postup, umožňuje vytvořit flexibilní pracovní rozvrh. Navíc např. práce na částečný úvazek či flexibilní pracovní doba by neměly být překážkou v kariéře.

Diskuse pracujících rodičů umožňuje pracujícím rodičům vyměňovat si zkušenosti ohledně rodičovství a harmonizace rodinného a pracovního života.

Poradní program pro ženy byl vyvinut pro rozvoj a udržení manažerek v Accenture. Manažerky jsou přidružovány ke zkušenějším poradcům či poradkyním, které k nim nejsou ve vztahu nadřízenosti. Poradenský vztah má usnadňovat diskusi ohledně kariérních a pracovních záležitostí a vytváří fórum pro myšlenky, otázky a zájmy týkající se profesionálního a osobního rozvoje. Tento program je doplňkovým programem poradenského centra Accenture. Podobný program funguje také pro etnické minority (Minority Mentoring Programme).

Regionální programy podporující ženy a harmonizaci rodinného a pracovního života

V Rakousku, Švýcarsku a Německu Accenture sponzoruje události pro získávání nových pracovnic, udržuje vztahy se ženskými organizacemi, médii a podporuje aktivity, které umožňují vzájemnou komunikaci a setkávání žen. Pobočky v těchto zemích také sponzorovaly konferenci "World Women Work" (Světová práce žen), která se konala v únoru 2002 v Berlíně. Na této konferenci byla představena výzkumná studie Women and Power (Ženy a moc) o situaci žen ve vedoucích pozicích v Evropě. V Latinské Americe, kde společnost není k pracujícím ženám příliš vstřícná, fungují firemní programy, které usnadňují ženám vrátit se do práce po mateřské dovolené. Mnoho příkladů inovačních programů pochází tradičně ze skandinávských zemích, kde má politika rovných příležitostí dlouhou tradici. V Norsku například vznikla iniciativa Women in Technology (Ženy a technologie), která je neformální sítí umožňující ženám diskutovat o práci v prostředí dominovaném muži. V Norsku, Dánsku a Švédsku Accenture poskytuje všem pracovníkům na rodičovské dovolené doplňkový příspěvek nad rámec státních dávek.

Prostředí pro rovné příležitosti mužů a žen, skloubení rodinného a pracovního života mohou přispět k úspěchu firmy. Tyto programy se společnosti bohatě vracejí v podobě lepší kvalifikace zaměstnanců a zaměstnankyň a jejich loajality k firmě.

Související

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.