Feministická konference

28.8.2018  Moravskoslezský kraj  | 

Zajímá vás feminismus a chcete se dozvědět něco víc o tématech, kterými se současné feministky zabývají? Pak je tato akce určena právě pro vás.

Více

DIY Karneval - Women's rights are human rights

22.9.2018  

Letošní DIY karneval zvedá jedno, zdálo by se, běžné až banální téma - ženská práva. Proč běžné a banální? Řada lidí vám řekně, že doba boje za práva žen je úspěšně za námi, a že diskriminace a násilí páchané na ženách patří minulosti. Dost často zapomenou například na takové detaily, že Česko vede stále přední příčky v rozdílném odměňování žen a mužů za stejnou práci. Že většina řídících pozic je obsazena muži. A že a s různými druhy sexuálního obtěžování či násilí se za život setkala skoro každá žena. Ačkoli freetekno komunita, ze které DIY karneval vzešel, bývá označována za žensky nejotevřenější ze současných subkultur, ruku na srdce, ani zde nejsou poměry ideální.

Více

Sarah Sharma: sExit Machine

25.9.2018  Praha  | 

Přednáška navazuje na projekt „the sExit“, který se zabývá genderovým aspektem politiky úniku (exitu). Půjde o přehled široké škály mužských únikových fantazií napříč politickým spektrem. sExity se objevují v geopolitickém, technologickém i intimním prostoru. sExit se skrývá v nacionalistických hnutích (Brexit), nástupu sexuálních robotů, programech digitálního detoxu, aktivismu v oblasti mužských práv a dokonce i v některých odnožích autonomistického marxismu.

Více
feminismus.czČlánky › 30 let s Úmluvou o odstranění všech forem diskriminace žen

30 let s Úmluvou o odstranění všech forem diskriminace žen

30 let s Úmluvou o odstranění všech forem diskriminace žen
Tato úmluva OSN je klíčovým mezinárodním dokumentem deklarujícím lidská práva žen a upozorňujícím na oblasti, ve kterých dochází k jejich soustavnému porušování. Zapojené státy pravidelně reportují o plnění svých povinností Komisi OSN pro postavení žen a ta jim zároveň napomáhá k identifikaci problémů a navrhuje možná řešení.

Tato úmluva OSN je klíčovým mezinárodním dokumentem deklarujícím lidská práva žen a upozorňujícím na oblasti, ve kterých dochází k jejich soustavnému porušování. Zapojené státy pravidelně reportují o plnění svých povinností Komisi OSN pro postavení žen a ta jim zároveň napomáhá k identifikaci problémů a navrhuje možná řešení.

Tato mezinárodní deklarace ženských práv (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, CEDAW) byla přijata valným shromážděním Organizace spojených národů v roce 1979. Dosud ji ratifikovalo 186 zemí světa. Bývalá ČSSR tak učinila v roce 1980 a všechna ustanovení přijala i nově vzniklá ČR v roce 1993. Poslední zpráva o plnění závazků za Českou republiku byla mezinárodním výborem přijata v roce 2006. Nejnovější zpráva bude projednávána na 47. setkání na podzim roku 2010.

V roce 1999 byl vydán též tzv. opční protokol, ke kterému ČR přistoupila v roce 2000. Ten stanovuje mechanismus komunikace porušení úmluvy. V některých zemích světa se jedná v podstatě o jediný nástroj, jakým je možné chránit lidská práva žen, na rozdíl od České republiky totiž nemají jiná ustanovení ve své národní legislativě. U nás navíc vstupují do hry antidiskriminační opatření závazná v rámci Evropské unie.

Úmluva definuje diskriminaci žen jako „… jakékoli činění rozdílu, vyloučení nebo omezení provedené na základě pohlaví, jehož důsledkem nebo cílem je narušit nebo zrušit uznání, požívání nebo uplatnění ze strany žen, bez ohledu na jejich rodinný stav, na základě rovnoprávnosti mužů a žen, lidských práv a základních svobod v politické, hospodářské, sociální, kulturní, občanské nebo jiné oblasti.“

Příkladem úspěšného vlivu CEDAW jsou legislativní změny v africkém státě Sierra Leone. V roce 2007 zde došlo k masivním změnám zákonů týkajících se manželství a rozvodů, vlastnictví a domácího násilí. Tomuto kroku předcházela právě doporučení komise upozorňující na nutnost věnovat pozornost právě těmto tématům. V oblasti sňatků došlo k ustanovení nejnižšího věku na 18 let a k nutnosti získat souhlas obou stran. K zrovnoprávnění žen a mužů došlo v oblasti dědictví. A konečně legislativa v oblasti domácího násilí zavazuje stát dbát na bezpečí žen, bez ohledu na to, zda jsou násilníky cizí muži nebo jejich příbuzní či partneři. Manželské znásilnění je nyní považováno za domácí násilí.

Zdroje:

CEDAW 30 let

Zprávy jednotlivých zemí - Country reports

Stínové zprávy – alternativní reporty k oficiálním vládním sdělením

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.