Domácí násilí - veřejné setkání a diskuse

10.12.2018  Středočeský kraj  | 

Otevřená společnost o. p. s., Fórum 50%, o. p. s. , MĚSTO BUŠTĚHRAD a Rodinné centrum Buštěhradský Pelíšek VÁS ZVOU NA VEŘEJNÉ SETKÁNÍ A DISKUSI NA TÉMA: DOMÁCÍ NÁSILÍ

Více

Feministická avantgarda

12.12.2018  Jihomoravský kraj  | 

Skupinová mezinárodní výstava Feministická avantgarda představí mimořádná díla umělkyň, tvořících v sedmdesátých až devadesátých letech minulého století na feministické téma. Práce na emancipační témata ze soukromé rakouské sbírky SAMMLUNG VERBUND pocházejí od světově významných umělkyň.

Více

All I Want for Christmas Is the Fall of Patriarchy

21.12.2018  

"All I Want for Christmas Is the Fall of Patriarchy" is a 1-day exhibition organized and curated by Anna Wim and Natalie Kollega, aiming to give platform and visibility to diverse femme and non-binary artists working with themes of feminism, queerness, social justice, and more.

Více
feminismus.czČlánky › 30 let s Úmluvou o odstranění všech forem diskriminace žen

30 let s Úmluvou o odstranění všech forem diskriminace žen

30 let s Úmluvou o odstranění všech forem diskriminace žen
Tato úmluva OSN je klíčovým mezinárodním dokumentem deklarujícím lidská práva žen a upozorňujícím na oblasti, ve kterých dochází k jejich soustavnému porušování. Zapojené státy pravidelně reportují o plnění svých povinností Komisi OSN pro postavení žen a ta jim zároveň napomáhá k identifikaci problémů a navrhuje možná řešení.

Tato úmluva OSN je klíčovým mezinárodním dokumentem deklarujícím lidská práva žen a upozorňujícím na oblasti, ve kterých dochází k jejich soustavnému porušování. Zapojené státy pravidelně reportují o plnění svých povinností Komisi OSN pro postavení žen a ta jim zároveň napomáhá k identifikaci problémů a navrhuje možná řešení.

Tato mezinárodní deklarace ženských práv (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, CEDAW) byla přijata valným shromážděním Organizace spojených národů v roce 1979. Dosud ji ratifikovalo 186 zemí světa. Bývalá ČSSR tak učinila v roce 1980 a všechna ustanovení přijala i nově vzniklá ČR v roce 1993. Poslední zpráva o plnění závazků za Českou republiku byla mezinárodním výborem přijata v roce 2006. Nejnovější zpráva bude projednávána na 47. setkání na podzim roku 2010.

V roce 1999 byl vydán též tzv. opční protokol, ke kterému ČR přistoupila v roce 2000. Ten stanovuje mechanismus komunikace porušení úmluvy. V některých zemích světa se jedná v podstatě o jediný nástroj, jakým je možné chránit lidská práva žen, na rozdíl od České republiky totiž nemají jiná ustanovení ve své národní legislativě. U nás navíc vstupují do hry antidiskriminační opatření závazná v rámci Evropské unie.

Úmluva definuje diskriminaci žen jako „… jakékoli činění rozdílu, vyloučení nebo omezení provedené na základě pohlaví, jehož důsledkem nebo cílem je narušit nebo zrušit uznání, požívání nebo uplatnění ze strany žen, bez ohledu na jejich rodinný stav, na základě rovnoprávnosti mužů a žen, lidských práv a základních svobod v politické, hospodářské, sociální, kulturní, občanské nebo jiné oblasti.“

Příkladem úspěšného vlivu CEDAW jsou legislativní změny v africkém státě Sierra Leone. V roce 2007 zde došlo k masivním změnám zákonů týkajících se manželství a rozvodů, vlastnictví a domácího násilí. Tomuto kroku předcházela právě doporučení komise upozorňující na nutnost věnovat pozornost právě těmto tématům. V oblasti sňatků došlo k ustanovení nejnižšího věku na 18 let a k nutnosti získat souhlas obou stran. K zrovnoprávnění žen a mužů došlo v oblasti dědictví. A konečně legislativa v oblasti domácího násilí zavazuje stát dbát na bezpečí žen, bez ohledu na to, zda jsou násilníky cizí muži nebo jejich příbuzní či partneři. Manželské znásilnění je nyní považováno za domácí násilí.

Zdroje:

CEDAW 30 let

Zprávy jednotlivých zemí - Country reports

Stínové zprávy – alternativní reporty k oficiálním vládním sdělením

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.