Feministická avantgarda

12.12.2018  Jihomoravský kraj  | 

Skupinová mezinárodní výstava Feministická avantgarda představí mimořádná díla umělkyň, tvořících v sedmdesátých až devadesátých letech minulého století na feministické téma. Práce na emancipační témata ze soukromé rakouské sbírky SAMMLUNG VERBUND pocházejí od světově významných umělkyň.

Více

Manželka, máma, úspěšná v práci - setkání s Kateřinou Hodickou

22.1.2019  Jihomoravský kraj  | 

Setkali jste se s tím, že žena nechce mít děti, protože se bojí, že když jednou vypadne z pracovního procesu, už nikdy nenastoupí do rozjetého vlaku? Je možné skloubit profesní a soukromý život? Některé ženy volí cestu podnikání. . . . Jak podnikat a přitom se starat o svoje děti nám přijde vyprávět Kateřina Hodická, ředitelka Genderového Informačního centra Nora.

Více

Noc myšlenek – Být či nebýt dnes feminist(k)ou?

31.1.2019  Praha  | 

Co to znamená, když o sobě dnes někdo řekne, že je feminist(k)a? Jakou roli v renesanci feminismu sehrávají sociální sítě? Představuje třeba #MeToo virální fenomén nebo se jedná o společensko-feministické hnutí 21. století? Přijďte na naši akci NOC MYŠLENEK Tváří v tvář přítomnosti: Být či nebýt dnes feminist(k)ou? Se známými osobnostmi jakými jsou Kamil Fila, Pavel Houdek, Abnousse Shalmani se zaměříme na téma feminismu v současnosti prostřednictvím debat a projekce filmu „Kluci a Guillaume, ke stolu!“ 31. ledna u nás ve Francouzském institutu od 17.30 do půlnoci a v CEFRES od 14 do 16 h! Vstup zdarma.

Více
feminismus.czČlánky › 2012: Evropský rok aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity

2012: Evropský rok aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity

2. květen 2012  | Klára Čmolíková Cozlová, Život 90  |  Rovné příležitosti do firem
2012: Evropský rok aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity
To, že evropská společnost stárne, je tématem téměř každodenním. Bohužel, pozitivní obraz stárnutí a to, že stárnutí nemusí být hrozbou ale příležitostí, tyto zprávy většinou nenabízí. Letošní rok, rok 2012, byl vyhlášen Evropským rokem aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity. Jako každý rok se takto Evropské společenství snaží zviditelnit téma, které je nedoceněné a které by mělo získat více pozornosti. I Česká republika se k tomuto roku připojuje a je dobré připomenout iniciativy, které se snaží na něj upozornit.

To, že evropská společnost stárne, je tématem téměř každodenním. Bohužel, pozitivní obraz stárnutí a to, že stárnutí nemusí být hrozbou ale příležitostí, tyto zprávy většinou nenabízí. Letošní rok, rok 2012, byl vyhlášen Evropským rokem aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity. Jako každý rok se takto Evropské společenství snaží zviditelnit téma, které je nedoceněné a které by mělo získat více pozornosti. I Česká republika se k tomuto roku připojuje a je dobré připomenout iniciativy, které se snaží na něj upozornit.

Koordinátorem Evropského roku aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity je pro Českou republiku Ministerstvo práce a sociálních věcí. Na začátku března tak byla uspořádána odborná konference, která měla za cíl představit nejdůležitější iniciativy, které se v tomto roce u nás budou odehrávat. Lze shrnout, že hlavními aktéry na poli Evropského roku 2012 jsou neziskové organizace a samospráva, které se na cílovou skupinu starších lidí nejčastěji zaměřují. Pokud se jedná o samosprávu, záleží samozřejmě na jednotlivých městech, jak aktivně se k tomuto tématu vztahují.

Aktivity městských a krajských samospráv

Město Prachatice, Městská část Praha 10, Kancelář Brno – Zdravé město, Magistrát města Brna i Ústí nad Labem jsou v této oblasti aktivní. Navazují na příklady dobré praxe, které se v jejich regionu osvědčily, a také na podporu aktivit pro seniory (včetně občanských poraden, senior akademií, prevence kriminality pro seniory, seminářů s tématikou ochrany spotřebitelů v seniorském věku apod.). Jako příklad může sloužit Krajský úřad Vysočina, který kromě této dlouhodobé podpory tématu připravuje speciální konference jako aktivitu k letošnímu roku. První konference proběhla již v lednu – „Konference u příležitosti slavnostního zahájení Evropského roku aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity 2012 na Vysočině“ a zaměřovala se na odbornou veřejnost, s cílem poukázat na příklady dobré praxe služeb pro starší občany a občanky z kraje i nabídnout inspirace z Dolního Rakouska. Další konference „Aktivní stárnutí – přínos pro všechny generace“ byla mezinárodní a zaměřovala se na profesionály a profesionálky v oblasti sociálních služeb.

Semináře a konference, vzdělávání

Krajský úřad Vysočina je také dobrým příkladem využití Evropského roku k aktivní propagaci tématu na seminářích, pořádaných pro širokou veřejnost i pro cílovou skupinu seniorů a seniorek (např. semináře o finanční gramotnosti, seminář v rámci Národního týdne trénování paměti).

Podobné aktivity připravují i neziskové organizace. Konkrétně organizace Ženy50, o.s., připravuje počítačové kurzy pro ženy a muže ve věku 50+, kurzy tréninku paměti a semináře o finanční gramotnosti. Speciální akcí je 4. ročník foto soutěže „Úhel pohledu“, jehož záměrem a cílem je zviditelnění žen 50+.

Velkou mezinárodní konferenci IFA (International Federation on Ageing) spolupořádá občanské sdružení Život 90. Tato odborná konference proběhne v květnu 2012 a představí čtyři tématické okruhy: starší lidé a rozvoj, přístup ke zdraví a psychické pohodě ve stáří a zajištění podpůrného prostředí a technologie.

Netradiční zviditelnění tématu připravuje i Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, kteří pracují na instalaci výstavy v rámci Týdne sociálních služeb ČR. Podobně netradiční je i aktivita České rady dětí a mládeže, která vyhlašuje soutěž „Kouzlo zapomenutých příběhů“, která představí rozhovory dětí se seniory a seniorkami, v nichž děti zaznamenaly příběhy starších pamětníků a pamětnic.

Média a kampaně

Velkou kampaň s názvem „Otevřeno seniorům“ připravuje i Diakonie ČCE. V jejím průběhu se budete moci setkat se spotem a s letáky se slogany „Stáří nám může dát víc“ a „Dnešní tabu se jmenuje stáří“.

Síť mateřských center o.s. připravuje kampaně rovnou tři: kampaň „Křídla a kořeny naší rodiny“ zdůrazňuje roli rodiny, stejně jako mezigenerační propojování. Kampaň „Táta dneska frčí“ chce apelovat na větší zapojení otců a dědů do života rodin, komunit a mateřských center. Poslední připravovanou kampaní k tématu roku 2012 je „Čtvero ročních období“, která se chce přímo soustředit na význam mezigenerační solidarity a hledání nástrojů, jak zapojit všechny generace ke vzájemné podpoře.

Elpida, o.p.s., pak připravuje „Elpida tour 2011/2012 proti diskriminaci seniorů“, která spojuje hudebníky všech věkových kategorií, a snaží se tak působit na odstranění stereotypů a bariér mezi generacemi.

Projekty ESF či mezinárodní spolupráce

Mnoho projektů na téma spojené s rokem aktivního stárnutí získalo podporu z Evropského sociálního fondu. Například z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost byl podpořen projekt Evropské Rozvojové agentury „Aktivní stárnutí jako odpověď na nadcházející společenskou krizi v České republice a Evropě“. Tento projekt má za cíl sbírat informace o dobré praxi v oblasti aktivního stárnutí a důchodových a zaměstnaneckých politik.

Mnoho projektů také vede Okresní hospodářská komora Přerov. Ta se ze své podstaty zaměřuje především na trh práce a na otázku starších zaměstnanců a zaměstnankyň. Mezi jinými v současnosti vede projekt podporující podnikání osob nad 50 let (Nová šance), mezigenerační vzdělávání mezi podnikateli – seniory a juniory (Otec a syn), či projekt zaměřující se na vzdělávání zaměstnanců a zaměstnankyň nad 50 let (Kvalifikovaní zaměstnanci).

Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, o.s., vede projekt Strategie Age Managementu v České republice a v jeho rámci na toto odborné téma připravuje se zahraničním partnerem i závěrečnou konferenci (květen 2012).

Život 90 vede v současné chvíli dva mezinárodní projekty, které se zaměřují na téma stárnutí ze dvou odlišných perspektiv. Mezinárodní projekt „European partnership on well-being and dignity of older people“ je zaměřený především na podporu důstojnosti v rámci sociálních služeb a kvality péče poskytované seniorům a seniorkám. Projekt „Evropské hlasy aktivního stárnutí“ se snaží vytvořit prostor pro to, aby starší lidé byli ve společnosti slyšet: na červen se připravuje velké setkání 80 starších lidí, kteří by v moderované diskusi formou world café měli generovat nápady a myšlenky týkající se toho, jak by měla fungovat Praha jako město přátelské starším lidem.

A konečně nelze nezmínit Gender Studies, o.p.s., které se kromě systematické podpory genderových témat také snaží zohlednit téma věkové diskriminace ve svých projektech. V současnosti tým spolupracuje na projektu PEOPLE, který spojuje partnery z různých evropských zemí ve snaze podpořit zaměstnávání skupiny starších zaměstnanců a zaměstnankyň nad 50 let.

Pro více informací můžete kontaktovat autorku: Klara.cozlova@zivot90.cz či koordinátorku roku aktivního stárnutí lenka.bockova@mpsv.cz.

Čerpáno z konference představující projekty k EY 2012, Iniciativy Evropského roku aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity (2012) v České republice a internetových stránek:

www.csq.cz/cs/konference-seminare.html

http://www.europeanpeoplenetwork.eu/index.php

http://www.kr-vysocina.cz/vismo5/dokumenty2.asp?id_org=450008&id=4040224

www.ifa2012.com

http://www.otevrenoseniorum.cz/

http://www.zeny50.cz/nabizime.php?cl_tisk=00

www.zivot90.cz

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.