Domácí násilí - veřejné setkání a diskuse

10.12.2018  Středočeský kraj  | 

Otevřená společnost o. p. s., Fórum 50%, o. p. s. , MĚSTO BUŠTĚHRAD a Rodinné centrum Buštěhradský Pelíšek VÁS ZVOU NA VEŘEJNÉ SETKÁNÍ A DISKUSI NA TÉMA: DOMÁCÍ NÁSILÍ

Více

Feministická avantgarda

12.12.2018  Jihomoravský kraj  | 

Skupinová mezinárodní výstava Feministická avantgarda představí mimořádná díla umělkyň, tvořících v sedmdesátých až devadesátých letech minulého století na feministické téma. Práce na emancipační témata ze soukromé rakouské sbírky SAMMLUNG VERBUND pocházejí od světově významných umělkyň.

Více

All I Want for Christmas Is the Fall of Patriarchy

21.12.2018  

"All I Want for Christmas Is the Fall of Patriarchy" is a 1-day exhibition organized and curated by Anna Wim and Natalie Kollega, aiming to give platform and visibility to diverse femme and non-binary artists working with themes of feminism, queerness, social justice, and more.

Více
feminismus.czČlánky › 20 let transformace z genderové perspektivy

20 let transformace z genderové perspektivy

27. únor 2010  | Helena Skálová, Gender Studies, o.p.s.  |  Rovné přiležitosti do firem
20 let transformace z genderové perspektivy
Uplynulý rok 2009 byl ve znamení mnoha retrospektiv a analýz, které reflektovaly dvacetileté výročí demokratických změn ve Východní Evropě. Úspěchy a neúspěchy společenské transformace byly hodnoceny z mnoha různých úhlů pohledu, včetně perspektivy genderové. Na stránkách zpravodaje jsme již psali o publikaci 20 let genderové demokracie, která toto téma reflektuje v českém kontextu. Nyní představujeme další dva tituly, které sledují, jak nastartování tržní ekonomiky a přijetí neoliberální ideologie položilo základy nového politického, ekonomického a sociálního systému, který rozdílně ovlivňuje životy mužů a žen.

Uplynulý rok 2009 byl ve znamení mnoha retrospektiv a analýz, které reflektovaly dvacetileté výročí demokratických změn ve Východní Evropě. Úspěchy a neúspěchy společenské transformace byly hodnoceny z mnoha různých úhlů pohledu, včetně perspektivy genderové. Na stránkách zpravodaje jsme již psali o publikaci 20 let genderové demokracie, která toto téma reflektuje v českém kontextu. Nyní představujeme další dva tituly, které sledují, jak nastartování tržní ekonomiky a přijetí neoliberální ideologie položilo základy nového politického, ekonomického a sociálního systému, který rozdílně ovlivňuje životy mužů a žen.

Gender Issues 2009: Gender Equality Discourse in Times of Transformation, 1989-2009: the Czech Republic, Poland, Slovakia and Ukraine

Tato publikace shrnuje národní zprávy neziskových organizací z České republiky (Gender Studies, o.p.s.), Polska (Feminoteka Foudation), Slovenska (Aspekt) a Ukrajiny (Liberal Society Institute), které se věnují genderové rovnosti a ženským právům. Na stránkách této publikace je analyzována politická participace žen, jejich ekonomická situace, násilí na ženách, reprodukční práva a práva na sexuální orientaci včetně práv sexuálních menšin. Autorky a autoři se soustředili zejména na aspekty klíčové pro vývoj postavení žen ve společnosti včetně společenského diskurzu a vnímání práv žen. Publikace ve formátu PDF je ke stažení zde.

Feminizmy pre začiatočníčky: Aspekty zrodu rodového diskurzu na Slovensku

Textová koláž z úvah, vyprávění feministických „začátečnic“ na Slovensku, dobových dokumentů a z dalších materiálů a odkazů pojmenovává některé aspekty zrodu rodového diskurzu na Slovensku po listopadu 1989. Přitom vychází z takového pojetí diskurzu, které jej neredukuje pouze na jakoukoli veřejnou diskuzi, nýbrž ho považuje za nástroj pro strukturování skutečnosti. Autorky předpokládají, že diskurz neovlivňuje pouze to, o čem se smí či nesmí mluvit, ale i samotné vnímání světa, tedy to, o čem se vůbec mluvit dá. V této publikaci autorky sledují nástup „zveřejňování“ genderových a feministických témat a způsob jejich artikulace. Vycházejí především z práce lidsko-právních ženských nevládních organizací a jednotlivců z akademické sféry i praxe. Jako součást veřejného genderového diskurzu akcentují čtyři základní velká témata: násilí páchané na ženách, reprodukční práva žen, práva sexuálních menšin a participaci žen ve veřejném prostoru. Publikace by měla přispět i k tomu, aby se nezapomnělo na genderovou problematiku jako významnou součást procesu demokratizace. Publikace ve formátu PDF je ke stažení zde.

Obě publikace si můžete zapůjčit v knihovně Gender Studies. Podrobné informace o fungování a službách knihovny včetně dopravního spojení a aktuální otevírací doby naleznete zde.

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.