Feministická konference

28.8.2018  Moravskoslezský kraj  | 

Zajímá vás feminismus a chcete se dozvědět něco víc o tématech, kterými se současné feministky zabývají? Pak je tato akce určena právě pro vás.

Více

DIY Karneval - Women's rights are human rights

22.9.2018  

Letošní DIY karneval zvedá jedno, zdálo by se, běžné až banální téma - ženská práva. Proč běžné a banální? Řada lidí vám řekně, že doba boje za práva žen je úspěšně za námi, a že diskriminace a násilí páchané na ženách patří minulosti. Dost často zapomenou například na takové detaily, že Česko vede stále přední příčky v rozdílném odměňování žen a mužů za stejnou práci. Že většina řídících pozic je obsazena muži. A že a s různými druhy sexuálního obtěžování či násilí se za život setkala skoro každá žena. Ačkoli freetekno komunita, ze které DIY karneval vzešel, bývá označována za žensky nejotevřenější ze současných subkultur, ruku na srdce, ani zde nejsou poměry ideální.

Více

Sarah Sharma: sExit Machine

25.9.2018  Praha  | 

Přednáška navazuje na projekt „the sExit“, který se zabývá genderovým aspektem politiky úniku (exitu). Půjde o přehled široké škály mužských únikových fantazií napříč politickým spektrem. sExity se objevují v geopolitickém, technologickém i intimním prostoru. sExit se skrývá v nacionalistických hnutích (Brexit), nástupu sexuálních robotů, programech digitálního detoxu, aktivismu v oblasti mužských práv a dokonce i v některých odnožích autonomistického marxismu.

Více
feminismus.czČlánky › 20 let transformace z genderové perspektivy

20 let transformace z genderové perspektivy

27. únor 2010  | Helena Skálová, Gender Studies, o.p.s.  |  Rovné přiležitosti do firem
20 let transformace z genderové perspektivy
Uplynulý rok 2009 byl ve znamení mnoha retrospektiv a analýz, které reflektovaly dvacetileté výročí demokratických změn ve Východní Evropě. Úspěchy a neúspěchy společenské transformace byly hodnoceny z mnoha různých úhlů pohledu, včetně perspektivy genderové. Na stránkách zpravodaje jsme již psali o publikaci 20 let genderové demokracie, která toto téma reflektuje v českém kontextu. Nyní představujeme další dva tituly, které sledují, jak nastartování tržní ekonomiky a přijetí neoliberální ideologie položilo základy nového politického, ekonomického a sociálního systému, který rozdílně ovlivňuje životy mužů a žen.

Uplynulý rok 2009 byl ve znamení mnoha retrospektiv a analýz, které reflektovaly dvacetileté výročí demokratických změn ve Východní Evropě. Úspěchy a neúspěchy společenské transformace byly hodnoceny z mnoha různých úhlů pohledu, včetně perspektivy genderové. Na stránkách zpravodaje jsme již psali o publikaci 20 let genderové demokracie, která toto téma reflektuje v českém kontextu. Nyní představujeme další dva tituly, které sledují, jak nastartování tržní ekonomiky a přijetí neoliberální ideologie položilo základy nového politického, ekonomického a sociálního systému, který rozdílně ovlivňuje životy mužů a žen.

Gender Issues 2009: Gender Equality Discourse in Times of Transformation, 1989-2009: the Czech Republic, Poland, Slovakia and Ukraine

Tato publikace shrnuje národní zprávy neziskových organizací z České republiky (Gender Studies, o.p.s.), Polska (Feminoteka Foudation), Slovenska (Aspekt) a Ukrajiny (Liberal Society Institute), které se věnují genderové rovnosti a ženským právům. Na stránkách této publikace je analyzována politická participace žen, jejich ekonomická situace, násilí na ženách, reprodukční práva a práva na sexuální orientaci včetně práv sexuálních menšin. Autorky a autoři se soustředili zejména na aspekty klíčové pro vývoj postavení žen ve společnosti včetně společenského diskurzu a vnímání práv žen. Publikace ve formátu PDF je ke stažení zde.

Feminizmy pre začiatočníčky: Aspekty zrodu rodového diskurzu na Slovensku

Textová koláž z úvah, vyprávění feministických „začátečnic“ na Slovensku, dobových dokumentů a z dalších materiálů a odkazů pojmenovává některé aspekty zrodu rodového diskurzu na Slovensku po listopadu 1989. Přitom vychází z takového pojetí diskurzu, které jej neredukuje pouze na jakoukoli veřejnou diskuzi, nýbrž ho považuje za nástroj pro strukturování skutečnosti. Autorky předpokládají, že diskurz neovlivňuje pouze to, o čem se smí či nesmí mluvit, ale i samotné vnímání světa, tedy to, o čem se vůbec mluvit dá. V této publikaci autorky sledují nástup „zveřejňování“ genderových a feministických témat a způsob jejich artikulace. Vycházejí především z práce lidsko-právních ženských nevládních organizací a jednotlivců z akademické sféry i praxe. Jako součást veřejného genderového diskurzu akcentují čtyři základní velká témata: násilí páchané na ženách, reprodukční práva žen, práva sexuálních menšin a participaci žen ve veřejném prostoru. Publikace by měla přispět i k tomu, aby se nezapomnělo na genderovou problematiku jako významnou součást procesu demokratizace. Publikace ve formátu PDF je ke stažení zde.

Obě publikace si můžete zapůjčit v knihovně Gender Studies. Podrobné informace o fungování a službách knihovny včetně dopravního spojení a aktuální otevírací doby naleznete zde.

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.