Domácí násilí - veřejné setkání a diskuse

10.12.2018  Středočeský kraj  | 

Otevřená společnost o. p. s., Fórum 50%, o. p. s. , MĚSTO BUŠTĚHRAD a Rodinné centrum Buštěhradský Pelíšek VÁS ZVOU NA VEŘEJNÉ SETKÁNÍ A DISKUSI NA TÉMA: DOMÁCÍ NÁSILÍ

Více

Feministická avantgarda

12.12.2018  Jihomoravský kraj  | 

Skupinová mezinárodní výstava Feministická avantgarda představí mimořádná díla umělkyň, tvořících v sedmdesátých až devadesátých letech minulého století na feministické téma. Práce na emancipační témata ze soukromé rakouské sbírky SAMMLUNG VERBUND pocházejí od světově významných umělkyň.

Více

All I Want for Christmas Is the Fall of Patriarchy

21.12.2018  

"All I Want for Christmas Is the Fall of Patriarchy" is a 1-day exhibition organized and curated by Anna Wim and Natalie Kollega, aiming to give platform and visibility to diverse femme and non-binary artists working with themes of feminism, queerness, social justice, and more.

Více
feminismus.czČlánky › 2. konference českých a slovenských feministických studií: Feministická studia na hranici

2. konference českých a slovenských feministických studií: Feministická studia na hranici

CALL FOR PAPERS Obor genderových studií Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity, Katedra genderových studií Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy, Centrum rodových štúdií Filozofické fakulty Univerzity Komenského, oddělení Gender & sociologie a Národní kontaktní centrum – ženy a věda Sociologického ústavu Akademie věd České republiky, v.v.i. Vás zvou na 2. konferenci českých a slovenských feministických studií: Feministická studia na hranici. Ta navazuje na Konferenci českých a slovenských feministických studií, která proběhla na Fakultě humanitních studií v Praze v roce 2005. Konference se uskuteční v Brně na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity 3. a 4. listopadu 2011.
CALL FOR PAPERS
Obor genderových studií Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity, Katedra genderových studií Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy, Centrum rodových štúdií Filozofické fakulty Univerzity Komenského, oddělení Gender & sociologie a Národní kontaktní centrum – ženy a věda Sociologického ústavu Akademie věd České republiky, v.v.i. Vás zvou na 2. konferenci českých a slovenských feministických studií: Feministická studia na hranici. Ta navazuje na Konferenci českých a slovenských feministických studií, která proběhla na Fakultě humanitních studií v Praze v roce 2005.

Konference se uskuteční v Brně na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity 3. a 4. listopadu 2011.

Konferenci vnímáme jako platformu pro dialog mezi disciplinárně, konceptuálně i epistemologicky různě zakotvenými přístupy. Konference je příležitostí k prozkoumávání feministických témat napříč poli vědy, umění, vzdělávání, pracovního trhu, politiky nebo médií či na průsečíku genderu, třídy, sexuality a etnicity. Proto jsou tématem konference hranice, prostor za nimi i mimo ně.

FEMINISTICKÁ STUDIA NA HRANICI
Vítáme příspěvky zkoumající

hranice mezi disciplínami a obory a jejich překrývání
hranice a synergie metodologií a metod
hranice a průniky veřejného a soukromého
za hranice Východu a Západu
za hranice Severu a Jihu
hranice uvnitř společností a propojení mezi nimi
hranice a vzájemné ovlivnění aktérek a struktur
hranice v myslích, hranice v prostoru a jejich překračování
hranice reality a jejich kritické překračování
hranice a aliance mezi aktivismem a vědou
hranice a provázanost každodenního a expertního vědění
hranice normality a její posouvání
hranice užitečného a neužitečného vědění
hranice a spojitosti mezi objektivním a pozičním poznáním
hranice, jejich dozorování a boření


Abstrakty přijímáme od 15. 4. do 31. 5. 2011 (optimální rozsah do 1000 znaků) na adrese femkonf@fss.muni.cz.

K abstraktu založenému na nosné otázce připojte tři klíčová slova, krátkou biografickou informaci a institucionální příslušnost (3-5 řádků), včetně kontaktu na Vás a preferované formy prezentace (přednesený příspěvek nebo poster). Informace o přijetí či nepřijetí abstraktů Vám budou zaslány do 30. 6. 2011.

Konferenční poplatek: 800 Kč (studující 400 Kč); na místě 1100 Kč (resp. 600 Kč).
Platbu, a tím i potvrzení Vaší registrace, proveďte prostřednictvím Obchodního centra MU (http://is.muni.cz/obchod/fakulta/fss/) nejpozději do 30. 8. 2011 (aplikace bude záhy spuštěna).

Bližší informace o konferenci brzy najdete na http://www.fem-konf2011.fss.muni.cz.

Organizační tým:


Lucie Jarkovská, Kateřina Lišková, Kateřina Nedbálková a Iva Šmídová, Obor genderových studií FSS MU
Věra Sokolová, Katedra genderových studií FHS UK
Zuzana Kiczková, Centrum rodových štúdií FF UK
Marcela Linková, Národní kontaktní centrum – ženy a věda SOÚ AV ČR, v.v.i.
Hana Hašková, Gender & sociologie SOÚ AV ČR, v.v.i.

Související

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.