Vyučená švadlena národního podniku Šumavan

27.11.2017  Praha  | 

Galerie hlavního města Prahy představuje práce české umělkyně užívající provokativní pseudonym Sráč Sam. Její tvorba je založena na aktivní kritice nefunkčních/neproduktivních institucionálních rámců a nabývá rozmanitých podob od architektonických realizací přes objektovou, textilní, malířskou či filmovou tvorbu po sociálně angažované performativní projekty.
 

Více

Venušiny dny 2018 - Festival umění o ženách, od žen a pro ženy

7.3.2018  Praha  | 

Třetí ročník festivalu věnovaného umění o ženách, od žen, s ženami i proti nim. Venuše opět otvírá své lůno. A protože jde o třetí ročník, můžete se těšit na tři premiéry a tři zahraniční hosty.

 

Více

Ženy na Hrad! / Prague Women’s March

8.3.2018  Praha  | 

Loni v lednu se Pochodu žen na Washington účastnilo více než milion lidí. Protestovali proti nastupujícímu režimu Donalda Trumpa, a slibovali hájit práva žen, migrantů, dělníků, nemocných, LGBTQ lidí i menšin, chránit zdraví planety, ohrožené změnami klimatu a vymíráním druhů a bránit základní lidská práva. Také my se letos chceme připojit k hlasům milionů lidí, kteří se po celém světě staví proti vzestupu bezohledné politiky nenávisti.

 

Více
feminismus.czČlánky › 16 akčních dní proti násilí na ženách

16 akčních dní proti násilí na ženách

21. listopad 2001  | redakce F.CZ
16 akčních dní proti násilí na ženách
mezinárodní kampaň proti násilí na ženách, ke které se letos poprvé přpojují i české ženské organizace

25. listopad byl vyhlášen Mezinárodním dnem proti násilí na ženách. V tento den je každoročně zahajována aktivizační kampaň "16 dní proti násilí na ženách"( 25. listopadu - 10.prosince). Právě 16 dní totiž od sebe dělí Mezinárodní den proti násilí na ženách a Mezinárodní den lidských práv. Na kampani, jejímž cílem je upozornit na porušování lidských práv žen, zajistit lepší ochranu žen před násilím a zasadit se o odstranění násilí páchaného na ženách, se podílí organizace i jednotlivci po celém světě. Téma letošní kampaně "Rasismus & sexismus: Nechceme více násilí" odkazuje k nedávno proběhlé konferenci OSN proti rasismu, xenofobii a intoleranci v jihoafrickém Durbanu.

Poprvé v letošním roce se i české ženské neziskové organizace sdružené v Koordinačním kruhu prevence násilí na ženách (Centrum pro Gender Studies - informační a osvětové středisko o právech žen; Elektra - pomoc ženám zneužívaným v dětství a znásilněným; La Strada - prevence a pomoc obětem obchodu se ženami; proFem - konzultační středisko pro ženy; ROSA - pomoc obětem domácího násilí) rozhodly připojit k několikadenní kampani. Vzhledem k nízké informovanosti české veřejnosti i státního sektoru o problematice násilí na ženách, je česká kampaň "16 dní proti násilí na ženách" zaměřené zejména na otázku domácího násilí, které patří v čR mezi nejzávažnější problémy v oblasti násilí na ženách, obchod se ženami a znásilnění.

26.11
"Domácí násilí - staré problémy, nová řešení?"
konference k domácímu násilí
pořádá o.s. ROSA a proFem o.p.s. za podpory nadace Friedrich Ebert Stiftung
Poslanecká sněmovna, Sněmovní 1, Praha 1 (vstup jen pro registrované účastníky)
[ audiovizuální záznam z konference ]

28.11
"čaj o paté proti domácímu násilí"
pořádá o.p.s. Centrum pro Gender Studies
Gorazdova 20, Praha 2, 17:00

28.11
"Příběhy psané ženami"
příběhy žen, které prožily domácí násilí, čte Tereze Brodská, za účasti Petry Buzkové
pořádá o.p.s. Centrum pro Gender Studies
v tanečním divadle Ponec, Husitská 24, Praha 3, 18:30 (vstup pouze na pozvánky)
[ video záznam ]

4.12
"Násilí na ženách"
veřejná přednáška
pořádá o.p.s. Centrum pro Gender Studies
Gorazdova 20, Praha 2, 18:00

6-7. 12
"Prostituce jako mezinárodní fenomén"
mezinárodní konference
pořádá Lefoe(A) a o.p.s. La Strada čR
další informace získate na tel.02/2272 1810 (vstup pouze pro registrované účastníky)

10.12
"Znásilnění"
konference určená sociálním pracovníkům, psychlogům, policistům, studentům, zástupcům neziskového sektoru a médií
pořádá o.s.Elektra
Muzeum policie Praha, 10:00 -17:30
[ sborník přednášek ]


Informační zdroje k problematice násilí na ženách:

16 akčních dní proti násilí na ženách

Souhrnná informační stránka
http://www.cwgl.rutgers.edu/16days02/

Domácí násilí

Co je domácí násilí
http://www.mvcr.cz/nasili/default.htm

Internetový zpravodaj proti domácímu násilí
http://izpravodaj.profem.cz/

Domácí násilí (příručka)
http://www.bkb.cz/80638/short

Poradna pro ženy v tísni
http://www.zenavtisni.cz

Obchod se ženami

Campaign Against the Trafficking Of Women and Girls
http://www.hrw.org/about/projects/traffcamp/intro.html
Problematika obchodu s lidmi
http://www.iom.cz

Global Alliace against Traffic in Women
http://www.inet.co.th/org/gaatw/

Násilí na ženách obecně

Violence Against Women Online Resources
http://www.vaw.umn.edu/
Broken bodies, shattered mind: Torture and ill-treatment of women
[Amnesty International]

Toolkit To End Violence Against Women
http://toolkit.ncjrs.org/
End Violence Against Women
http://www.endvaw.org/
www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.