Feministický a queer tábor 2018 / Feminist and Queer Camp 2018

31.8.2018  

Zveme vás na setkání queer lidí a těch, kdo sympatizují s queer tématikou. Na setkání všech, kdo žerou feminismus, i těch, kdo se nebojí stát u táboráku s feministkama a žvejkat s nima veganský buřty. Kdo se nebojí pohybu, přemýšlení o svém těle, o svých hranicích a hranicích jiných, kdo dokáže respektovat jiné lidi… PŘIJĎTE! Těšit se můžete na víkend plný workshopů, diskuzí, cvičení, kreativity (či alespoň pokusů o ní), koncertů a párty s pivem, limem, koktejlem, sbírání bobříků, táborový karneval a bojovku.

Více

Role sociálního dialogu v prosazování rovného odměňování žen a mužů

27. června 2018 (středa) 09:00 - 13:15

Česká republika patří v rámci Evropské unie k zemím s nejvyšším průměrným rozdílem v odměňování žen a mužů. Platová nerovnost má negativní dopad jak na samotné ženy a jejich rodiny, tak na celou naši ekonomiku. Jedním z prostředků ke snižování platových rozdílů je sociální dialog. Cílem akce je otevřít diskuzi o jeho roli v prosazování rovného odměňování žen a mužů z perspektivy různých aktérů.

Program
8.30–9.00 Registrace
9.00–9.30 Úvodní slovo
»» Jana Hanzlíková, náměstkyně ministryně práce a sociálních věcí ČR
»» Radka Sokolová, místopředsedkyně, Českomoravská konfederace odborových svazů
»» Marta Nováková, prezidentka, Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR
9.30–11.00 Perspektivy sociálního dialogu v evropském kontextu
Jaké jsou strategie Evropské komise ke snižování platových nerovností mezi muži a ženami v EU? Jaký význam má
sociální dialog? Jaké jsou možnosti prosazování platové rovnosti z pohledu odborových organizací a zaměstnavatelských
svazů na evropské i národní úrovni? Jaká stanoviska zastávají sociální partneři?
Moderátor: David Klimeš, týdeník Ekonom
»» Monika Ladmanová, poradkyně komisařky pro spravedlnost, spotřebitele a rovnost žen a mužů,
Evropská komise
»» Radka Sokolová, místopředsedkyně, Českomoravská konfederace odborových svazů
»» Marta Nováková, prezidentka, Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR
»» Vladimíra Drbalová, zpravodajka Akčního plánu EK 2017–2020 pro zajištění rovnosti
odměňování mezi muži a ženami, Evropský hospodářský a sociální výbor
»» Jan Drahokoupil, výzkumník, Evropský odborový institut (ETUI)
11.00–11.30 Coffee break
11.30–13.00 Jak pomocí kolektivního vyjednávání dosáhnout rovného odměňování?
Jaké možnosti k dosažení platové rovnosti lze využít v rámci kolektivního vyjednávání? Co mohou obsahovat kolektivní
smlouvy a jaké to může mít důsledky pro soukromý i veřejný sektor? Jaká praxe se osvědčila v zahraničí?
Moderátorka: Šárka Homfray, Odborový svaz státních orgánů a organizací
»» F rantišek Hupka, předseda, Odborový svaz pracovníků peněžnictví a pojišťovnictví
»» Ivona Fadrhonsová, Policejní prezidium ČR
»» Jitka Hlaváčková, zástupkyně ředitelky pro trh práce a legislativu, Svaz průmyslu a dopravy ČR
»» Lenka Simerská, genderová expertka, 22 % K ROVNOSTI
13.00–13.15 Závěr diskuze

Registrace do 22. 6. 2018 na adrese rovnaodmena@mpsv.cz

místo:  Černá Labuť, 8. patro , Na Poříčí 25, Praha 1
pořádá:  Ministerstvo práce a sociálních věcí
kontakt:  rovnaodmena@mpsv.cz    

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.