Feministická avantgarda

12.12.2018  Jihomoravský kraj  | 

Skupinová mezinárodní výstava Feministická avantgarda představí mimořádná díla umělkyň, tvořících v sedmdesátých až devadesátých letech minulého století na feministické téma. Práce na emancipační témata ze soukromé rakouské sbírky SAMMLUNG VERBUND pocházejí od světově významných umělkyň.

Více

Konference "Break The Silence"

22.2.2019  Praha  | 

Spolek Common Law Society ve spolupráci s proFem – centrum pro oběti domácího a sexuálního násilí, o.p.s., Vás srdečně zve na konferenci a následný mini moot court k tématu sexuálního násilí, s názvem BREAK THE SILENCE, konanou 22. února 2019.

Více

Nemlčíme - Rozhodli jsme se promluvit o sexuálním násilí.

25.2.2019  Praha  | 

Srdečně Vás zveme na druhé promítání rozhovorů projektu Nemlčíme. Sexuální násilí je větší problém, než si myslíme. Proto jsme se rozhodli nemlčet. V sympatickém Prostoru39 Vám představíme celý projekt, jeho vznik a pustíme vám další rozhovory s lidmi, kteří se svěřili se svým příběhem. Je to surové a drsné, nahání to husí kůži a je nám nepříjemně, ale je potřeba vyvracet mýty, které ve společnosti stále jsou. Forma videí, kde vidíme tvář lidí, kteří sexuální násilí zažili, je silná a emotivní, ale věříme, že to bude přínosem. Nebojte se na místo donést své vlastní názory a obavy. Rádi povedeme večer ve volné diskuzi.

Více

Role sociálního dialogu v prosazování rovného odměňování žen a mužů

27. června 2018 (středa) 09:00 - 13:15

Česká republika patří v rámci Evropské unie k zemím s nejvyšším průměrným rozdílem v odměňování žen a mužů. Platová nerovnost má negativní dopad jak na samotné ženy a jejich rodiny, tak na celou naši ekonomiku. Jedním z prostředků ke snižování platových rozdílů je sociální dialog. Cílem akce je otevřít diskuzi o jeho roli v prosazování rovného odměňování žen a mužů z perspektivy různých aktérů.

Program
8.30–9.00 Registrace
9.00–9.30 Úvodní slovo
»» Jana Hanzlíková, náměstkyně ministryně práce a sociálních věcí ČR
»» Radka Sokolová, místopředsedkyně, Českomoravská konfederace odborových svazů
»» Marta Nováková, prezidentka, Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR
9.30–11.00 Perspektivy sociálního dialogu v evropském kontextu
Jaké jsou strategie Evropské komise ke snižování platových nerovností mezi muži a ženami v EU? Jaký význam má
sociální dialog? Jaké jsou možnosti prosazování platové rovnosti z pohledu odborových organizací a zaměstnavatelských
svazů na evropské i národní úrovni? Jaká stanoviska zastávají sociální partneři?
Moderátor: David Klimeš, týdeník Ekonom
»» Monika Ladmanová, poradkyně komisařky pro spravedlnost, spotřebitele a rovnost žen a mužů,
Evropská komise
»» Radka Sokolová, místopředsedkyně, Českomoravská konfederace odborových svazů
»» Marta Nováková, prezidentka, Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR
»» Vladimíra Drbalová, zpravodajka Akčního plánu EK 2017–2020 pro zajištění rovnosti
odměňování mezi muži a ženami, Evropský hospodářský a sociální výbor
»» Jan Drahokoupil, výzkumník, Evropský odborový institut (ETUI)
11.00–11.30 Coffee break
11.30–13.00 Jak pomocí kolektivního vyjednávání dosáhnout rovného odměňování?
Jaké možnosti k dosažení platové rovnosti lze využít v rámci kolektivního vyjednávání? Co mohou obsahovat kolektivní
smlouvy a jaké to může mít důsledky pro soukromý i veřejný sektor? Jaká praxe se osvědčila v zahraničí?
Moderátorka: Šárka Homfray, Odborový svaz státních orgánů a organizací
»» F rantišek Hupka, předseda, Odborový svaz pracovníků peněžnictví a pojišťovnictví
»» Ivona Fadrhonsová, Policejní prezidium ČR
»» Jitka Hlaváčková, zástupkyně ředitelky pro trh práce a legislativu, Svaz průmyslu a dopravy ČR
»» Lenka Simerská, genderová expertka, 22 % K ROVNOSTI
13.00–13.15 Závěr diskuze

Registrace do 22. 6. 2018 na adrese rovnaodmena@mpsv.cz

místo:  Černá Labuť, 8. patro , Na Poříčí 25, Praha 1
pořádá:  Ministerstvo práce a sociálních věcí
kontakt:  rovnaodmena@mpsv.cz    

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.