Feministická konference

28.8.2018  Moravskoslezský kraj  | 

Zajímá vás feminismus a chcete se dozvědět něco víc o tématech, kterými se současné feministky zabývají? Pak je tato akce určena právě pro vás.

Více

Média z pohledu novinářek - diskusní večer

19.9.2018  Praha  | 

Další z řady diskusních večerů v Knihovně Gender Studies bude tentokrát věnován tématu žen v médiích a zpravodajství. Diskutovat budeme o situaci novinářek v českém mediálním prostředí a jejich postavení v redakcích nebo o vlivu genderu na mediální obsah.

Více

DIY Karneval - Women's rights are human rights

22.9.2018  

Letošní DIY karneval zvedá jedno, zdálo by se, běžné až banální téma - ženská práva. Proč běžné a banální? Řada lidí vám řekně, že doba boje za práva žen je úspěšně za námi, a že diskriminace a násilí páchané na ženách patří minulosti. Dost často zapomenou například na takové detaily, že Česko vede stále přední příčky v rozdílném odměňování žen a mužů za stejnou práci. Že většina řídících pozic je obsazena muži. A že a s různými druhy sexuálního obtěžování či násilí se za život setkala skoro každá žena. Ačkoli freetekno komunita, ze které DIY karneval vzešel, bývá označována za žensky nejotevřenější ze současných subkultur, ruku na srdce, ani zde nejsou poměry ideální.

Více

Role sociálního dialogu v prosazování rovného odměňování žen a mužů

27. června 2018 (středa) 09:00 - 13:15

Česká republika patří v rámci Evropské unie k zemím s nejvyšším průměrným rozdílem v odměňování žen a mužů. Platová nerovnost má negativní dopad jak na samotné ženy a jejich rodiny, tak na celou naši ekonomiku. Jedním z prostředků ke snižování platových rozdílů je sociální dialog. Cílem akce je otevřít diskuzi o jeho roli v prosazování rovného odměňování žen a mužů z perspektivy různých aktérů.

Program
8.30–9.00 Registrace
9.00–9.30 Úvodní slovo
»» Jana Hanzlíková, náměstkyně ministryně práce a sociálních věcí ČR
»» Radka Sokolová, místopředsedkyně, Českomoravská konfederace odborových svazů
»» Marta Nováková, prezidentka, Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR
9.30–11.00 Perspektivy sociálního dialogu v evropském kontextu
Jaké jsou strategie Evropské komise ke snižování platových nerovností mezi muži a ženami v EU? Jaký význam má
sociální dialog? Jaké jsou možnosti prosazování platové rovnosti z pohledu odborových organizací a zaměstnavatelských
svazů na evropské i národní úrovni? Jaká stanoviska zastávají sociální partneři?
Moderátor: David Klimeš, týdeník Ekonom
»» Monika Ladmanová, poradkyně komisařky pro spravedlnost, spotřebitele a rovnost žen a mužů,
Evropská komise
»» Radka Sokolová, místopředsedkyně, Českomoravská konfederace odborových svazů
»» Marta Nováková, prezidentka, Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR
»» Vladimíra Drbalová, zpravodajka Akčního plánu EK 2017–2020 pro zajištění rovnosti
odměňování mezi muži a ženami, Evropský hospodářský a sociální výbor
»» Jan Drahokoupil, výzkumník, Evropský odborový institut (ETUI)
11.00–11.30 Coffee break
11.30–13.00 Jak pomocí kolektivního vyjednávání dosáhnout rovného odměňování?
Jaké možnosti k dosažení platové rovnosti lze využít v rámci kolektivního vyjednávání? Co mohou obsahovat kolektivní
smlouvy a jaké to může mít důsledky pro soukromý i veřejný sektor? Jaká praxe se osvědčila v zahraničí?
Moderátorka: Šárka Homfray, Odborový svaz státních orgánů a organizací
»» F rantišek Hupka, předseda, Odborový svaz pracovníků peněžnictví a pojišťovnictví
»» Ivona Fadrhonsová, Policejní prezidium ČR
»» Jitka Hlaváčková, zástupkyně ředitelky pro trh práce a legislativu, Svaz průmyslu a dopravy ČR
»» Lenka Simerská, genderová expertka, 22 % K ROVNOSTI
13.00–13.15 Závěr diskuze

Registrace do 22. 6. 2018 na adrese rovnaodmena@mpsv.cz

místo:  Černá Labuť, 8. patro , Na Poříčí 25, Praha 1
pořádá:  Ministerstvo práce a sociálních věcí
kontakt:  rovnaodmena@mpsv.cz    

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.