Porodní bolesti českého porodnictví

24.4.2018  Praha  | 

Další z řady diskusních večerů v Knihovně Gender Studies bude věnován porodnictví. Jak vypadá současná realita českých porodnic? Které otázky a problémy jsou v současnosti nejpalčivější? Odpovídá situace a možnosti porodnic potřebám rodiček a jejich dětí? Co je standardní péče, které praktiky v porodnictví lze označit za problematické a kde jsou hranice porodního násilí? Jaké jsou etické a praktické stránky domácích porodů, zřizování porodních domů a jaká je pozice porodních asistentek? Co ovlivňuje výzkum v oblasti porodnictví, jaká jsou specifika výzkumné činnosti a možnosti uplatnění výsledků?

Více

Girls Day 2018

26.4.2018  Česká republika  |  Interaktivní den otevřených dveří určený pro všechny dívky ze středních škol, které chtějí nakouknout do firem a třeba i načerpat inspiraci pro svoji budoucí studijní či pracovní kariéru. Girls Day se koná po celém světě, v ČR se tentokrát uskuteční v Praze, Brně, Plzni a Mladé Boleslavi.
Více

Kdo se bojí Ester Krumbachové?

4.5.2018  Praha  | 

První ze série kurátorských bloků věnovaných tvorbě, osobnosti a odkazu Ester Krumbachové. Díky zahraničním kurátorům program nabídne širší perspektivu, v níž je možné uvažovat o upozaděné a zároveň mnohdy mytizované umělkyni, jež ovlivnila několik generací české filmové kultury.

Více

Genderově podmíněné násilí-mezinárodní konference

22. června 2017 (čtvrtek) 09:00 - 22. července 2017 (sobota) 15:30

Mezinárodní konference se zaměřuje na závažný společenský fenomén, snaží se přispět k odstranění jeho příčin a pomoci obětem. Představí mimo jiné novou sociální službu pro osoby ohrožené genderově podmíněným násilím. Tato služba by měla přinést kvalitnější a efektivnější pomoc obětem a nový přístup, který umožní tento fenomén a jeho negativní důsledky řešit. Konference je určena poskytovatelům sociálních služeb, zástupcům odborných institucí z oblasti sociálních služeb, zástupcům krajských úřadů a odborné veřejnosti.

Program:

9:00 – 10:00 Prezence

10:00 10:15 Úvodní slovo a zahájení konference Michaela Marksová, Ministryně práce a sociálních věcí

Obecná rovina 10:15 – 11:05
Ratifikace Istanbulské úmluvy, její význam a přínos
Michaela Marksová
Ministryně práce a sociálních věcí

Martina Štěpánková
Náměstkyně ministra pro lidská práva a rovné příležitosti

Michal Franěk
náměstek Ministra spravedlnosti

Rosa LOGAR
First Vice-President of GREVIO

11:05 – 11:25 Coffee break

Sociální kontext 11:25 – 11:40

Fenomén zvaný Genderově podmíněné násilí
Rosa LOGAR
First Vice-President of GREVIO

11:40 – 11:55
Nová sociální služba
David Pospíšil
ředitel odboru sociálních služeb, sociální práce a sociálního bydlení

11:55 – 12:10
Identifikace GPN jako NSS, Nástroj pro identifikace a řešení GPN
Branislava Marvánová Vargová
Vedoucí služby Informační a poradenské centrum ROSA 12:10 – 13:15 Polední pauza

Filozofická a sociologická rovina
13:15 – 14:05

Příklady genderově podmíněného násilí v sociálních službách
Jan Vrbický
vedoucí oddělení koncepce sociálních služeb

Poláková Jitka
proFem

Branislava Marvánová Vargová
Vedoucí služby Informační a poradenské centrum ROSA

14:05 – 14:25 Coffee break

Trestně právní rovina 14:25 – 15:15

Trestně právní rovina genderově podmíněného násilí

Veronika Ježková
proFem

Magdalena Opletalová
Ministerstvo práce a sociálních věcí

Michaela Štefunková
Institut pro kriminologii a sociální prevenci

15:15 – 15:30
Závěr a shrnutí

Konference je realizována v rámci individuálního projektu Ministerstva práce a sociálních věcí s názvem „Rozvoj systému sociálních služeb“, hrazeného z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a je pro účastníky zdarma.

Přihlášení na konferenci: Přihlášení na konferenci je možné do 19. června 2017 prostřednictvím webového formuláře na adrese www.moudrypreklad.cz/konferenceGPN2017

V případě jakýchkoliv dotazů prosím kontaktujte organizátora konference:
Karel Švarc, tel.: (+420) 725 950 611, mail: karel.svarc@mpsv.cz
 

místo:  angelo by Vienna House Pilsen v Plzni , Plzeň

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.