Vernisáž výstavy Mileny Dopitové /Měkké dovednosti/ a Lenky Tyrpeklové /Teď už dovedu říct ahoj/

25.10.2017  Praha  | 

Výstava dvou umělkyň Mileny Dopitové a Lenky Tyrpeklové bude probíhat v Polansky Gallery od 26. října do 16. prosince 2017. Součástí vernisáže 25. října je křest monografie Milena Dopitová - I stejné je jiné, kterou uvede editorka knihy Martina Pachmanová v 19 hodin.

 

Více

Webinář: jak a proč začlenit genderovou rovnost do výuky na základních školách

25.10.2017  

Webinář je zaměřen na rovnost žen a mužů jako jeden ze základních principů školní výuky. České základní i střední školy jsou koedukované, a proto by v nich měly být zohledněny zkušenosti dívek a chlapců. On-line seminář je rozdělen na tři části, které budou řešit tyto otázky: Proč je důležité, aby se výuka na školách zabývala genderem? Jaké konkrétní aktivity lze ve výuce použít? Jaké didaktické principy a strategie vedou k (genderové) rovnosti?

Více

Porvat se s tím - ženy ve sportu

31.10.2017  Praha  | 

Jsou ženy ve sportu stále přehlížené a jsou vůbec „ženské“ sporty? Zatímco „mužský“ sport bývá vnímán bezpříznakově prostě jako sport, ženské „mužstvo“ se těší menší prestiži, dokud nepotěší naše vlastenecká ega nějakou významnou výhrou. Podíváme se spolu s našimi hostkami na to, jak je to se sportem a genderem. Jak se vyjednává identita, intimita, prostory, tělesnost a fyzický kontakt a jaké další proměnné hrají roli, jako věk, mateřství, nebo zdraví?

Více

Genderově podmíněné násilí-mezinárodní konference

22. června 2017 (čtvrtek) 09:00 - 22. července 2017 (sobota) 15:30

Mezinárodní konference se zaměřuje na závažný společenský fenomén, snaží se přispět k odstranění jeho příčin a pomoci obětem. Představí mimo jiné novou sociální službu pro osoby ohrožené genderově podmíněným násilím. Tato služba by měla přinést kvalitnější a efektivnější pomoc obětem a nový přístup, který umožní tento fenomén a jeho negativní důsledky řešit. Konference je určena poskytovatelům sociálních služeb, zástupcům odborných institucí z oblasti sociálních služeb, zástupcům krajských úřadů a odborné veřejnosti.

Program:

9:00 – 10:00 Prezence

10:00 10:15 Úvodní slovo a zahájení konference Michaela Marksová, Ministryně práce a sociálních věcí

Obecná rovina 10:15 – 11:05
Ratifikace Istanbulské úmluvy, její význam a přínos
Michaela Marksová
Ministryně práce a sociálních věcí

Martina Štěpánková
Náměstkyně ministra pro lidská práva a rovné příležitosti

Michal Franěk
náměstek Ministra spravedlnosti

Rosa LOGAR
First Vice-President of GREVIO

11:05 – 11:25 Coffee break

Sociální kontext 11:25 – 11:40

Fenomén zvaný Genderově podmíněné násilí
Rosa LOGAR
First Vice-President of GREVIO

11:40 – 11:55
Nová sociální služba
David Pospíšil
ředitel odboru sociálních služeb, sociální práce a sociálního bydlení

11:55 – 12:10
Identifikace GPN jako NSS, Nástroj pro identifikace a řešení GPN
Branislava Marvánová Vargová
Vedoucí služby Informační a poradenské centrum ROSA 12:10 – 13:15 Polední pauza

Filozofická a sociologická rovina
13:15 – 14:05

Příklady genderově podmíněného násilí v sociálních službách
Jan Vrbický
vedoucí oddělení koncepce sociálních služeb

Poláková Jitka
proFem

Branislava Marvánová Vargová
Vedoucí služby Informační a poradenské centrum ROSA

14:05 – 14:25 Coffee break

Trestně právní rovina 14:25 – 15:15

Trestně právní rovina genderově podmíněného násilí

Veronika Ježková
proFem

Magdalena Opletalová
Ministerstvo práce a sociálních věcí

Michaela Štefunková
Institut pro kriminologii a sociální prevenci

15:15 – 15:30
Závěr a shrnutí

Konference je realizována v rámci individuálního projektu Ministerstva práce a sociálních věcí s názvem „Rozvoj systému sociálních služeb“, hrazeného z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a je pro účastníky zdarma.

Přihlášení na konferenci: Přihlášení na konferenci je možné do 19. června 2017 prostřednictvím webového formuláře na adrese www.moudrypreklad.cz/konferenceGPN2017

V případě jakýchkoliv dotazů prosím kontaktujte organizátora konference:
Karel Švarc, tel.: (+420) 725 950 611, mail: karel.svarc@mpsv.cz
 

místo:  angelo by Vienna House Pilsen v Plzni , Plzeň

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.